شفقت,شفقت درمانی,آموزش شفقت درمانی,پروتکل شفقت,کارگاه آموزش شفقت درمانی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

 

📄 فرمت فایل : PDF

📥 حجم فایل : 7.50 مگابایت

📄 تعداد فایل : 14

📝 تعداد جلسات : 8

📖 تعداد صفحات : 47

🎓 مقاله بیس : دارد

منبع : دارد

ادامه مطلب...
زوج درمانی,پروتکل زوج درمانی,پروتکل آموزش زوج درمانی,پروتکل طرحواره درمانی,زوج درمانی به روش طرحواره درمانی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

 

📄 فرمت فایل : WORD

📥 حجم فایل : 253 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 1

📝 تعداد جلسات : 14

📖 تعداد صفحات : 15

منبع : دارد

ادامه مطلب...
شفقت,شفقت درمانی,درمان مبتنی بر شفقت,پروتکل شفقت,پروتکل آموزشی شفقت درمانی,پروتکل آموزشی درمان مبتنی بر شفقت مبتنی بر طرح درمانی گیلبرت,شفقت درمانی گیلبرت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

 

📄 فرمت فایل : WORD - PDF

📥 حجم فایل : 400 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📝 تعداد جلسات : 7

📖 تعداد صفحات : 14

🎓 مقاله بیس : دارد

منبع : دارد

ادامه مطلب...
پروتکل درمانی,پروتکل خانواده درمانی,خانواده درمانی به شیوه رفتار درمانی شناختی,پروتکل خانواده درمانی به شیوه شناختی رفتاری

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

 

📄 فرمت فایل : WORD - PDF

📥 حجم فایل : 1.57 مگابایت

📄 تعداد فایل : 7

📝 تعداد جلسات : 16

📖 تعداد صفحات : 64

🎓 مقاله بیس : دارد

منبع : دارد

ادامه مطلب...
تمایز یافتگی,پروتکل تمایز یافتگی,پروتکل تمایز یافتگی بوئن,پکیج تمایز یافتگی براساس تئوری سیستمی بوئن,پروتکل درمانی تمایز یافتگی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

📄 فرمت فایل :  WORD - PDF

📥 حجم فایل : 2 مگابایت

📄 تعداد فایل : 4

📝 تعداد جلسات : 10

📖 تعداد صفحات : 48

🎓 مقاله بیس : دارد (3 مقاله فارسی)

منبع : دارد

ادامه مطلب...
پروتکل های آموزشی,پروتکل درمانی,پروتکل آموزش مسائل جنسی,پروتکل آموزش مسائل جنسی به نوجوانان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

 

📄 فرمت فایل : PDF

📥 حجم فایل : 2 مگابایت

📄 تعداد فایل : 3

📝 تعداد جلسات : 4

📖 تعداد صفحات : 20

🎓 مقاله بیس : دارد (دو مقاله فارسی)

منبع : دارد

ادامه مطلب...
زوج درمانی,پروتکل زوج درمانی,پروتکل زوج درمانی دلبستگی,زوج درمانی ذلبستگی-روایتی,پروتکل دلبستگی - روایتی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

 

📄 فرمت فایل : WORD - PDF

📥 حجم فایل : 400 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📖 تعداد صفحات : 16

📝 تعداد جلسات : 14

منبع : دارد

ادامه مطلب...
پروتکل درمانی,پروتکل درمانی مثبت گرا برای افسردگی,پروتکل درمان افسردگی,پروتکل درمان گروهی افسردگی به روش مداخله درمانی,مداخله درمانی افسردگی,مداخله درمانی افسردگی به روش روانشناسی مثبت گرا,مداخله روان درمانی مثبت گرا گروهی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

 

📄 فرمت فایل : PDF

📥 حجم فایل : 1.30 مگابایت

📄 تعداد فایل : 3

📝 تعداد جلسات : 6

📖  تعداد صفحات : 24

🎓 مقاله بیس : دارد

منبع : دارد

ادامه مطلب...
No Internet Connection