? فرمت فایل : PDF - WORD

? حجم فایل : 496 کیلوبایت

?تعداد فایل : 5

? روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

? تعداد سوالات : فرم 46 سوالی و فرم 43 سوالی

? مقاله بیس : دارد

? روایی و پایایی : دارد

منبع : دارد

مشاهده مطلب