? فرمت فایل : WORD - PDF

? حجم فایل : 1 مگابایت

?تعداد فایل : 8

? روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

? تعداد سوالات : فرم 84 سوالی - 54 سوالی - 28 سوالی و 18 سوالی

? مقاله بیس : دارد

منبع : دارد

? روایی و پایایی : دارد

مشاهده مطلب