راهنمای نمره گذاری و تفسیر آزمون رورشاخ

تاریخ ایجاد :

رورشاخ،آزمون رورشاخ،تست رورشاخ،پرسشنامه رورشاخ، راهنمای آزمون رورشاخ،روش انجام آزمون رورشاخ،نحوه نمره گذاری آزمون رورشاخ،تفسیر و نمره گذاری آزمون رورشاخ،rorschach، rorschach test، کارت های رورشاخ

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 60 مگابایت

📄 تعداد فایل : 44

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

🖼️ تعداد کارت : 10

🎭 نمونه اجرا شده : دارد (3 مورد)

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

29000 تومان

25,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون رورشاخ (براساس سیستم اکسنر) به همراه پیشینه نظری و سه نمونه واقعی اجرا شده

 

آزمون رورشاخ که یکی از انواع آزمون‌های فرافکن است، توسط هرمن رورشاخ روان‌پزشک سوئیسی ابداع شد. این آزمون شامل ده "لکه جوهر" است که برخی از آنها رنگی، برخی سیاه، خاکستری و سفید هستند و هر یک روی کارت جداگانه‌ای قرار دارند.

 

روش اجرای آزمون

آزمون رورشاخ به صورت فردی اجرا می‌شود. آزمایش‌کننده پس از یک توضیح کلی درباره هدف آزمون، هر یک از ده کارت را یکی پس از دیگری به دست او می‌دهد و از او می‌پرسد:«این چه می‌تواند باشد؟». آزمایش‌کننده باید از هرگونه راهنمایی اضافی، ایجاد محدودیت در نوع پاسخ و یا القای پاسخ خودداری کند. به عنوان مثال، اگر آزمودنی پرسید:«همه این لکه را توصیف کنم یا قسمتی از آن را؟»، آزمایش‌کننده در پاسخ باید بگوید:«هر طور مایلید». پس از دادن هر کارت به دست آزمودنی با استفاده از کورنومتر، زمان شروع ثبت و پس از اتمام پاسخ‌های آزمودنی، زمان واکنش به هر کارت محاسبه و یادداشت می‌شود.

 

 

این محصول شامل :

1 - کارت های رورشاخ

2- نمونه تست های گرفته شده با تفسیر

3- پاسخ های احتمالی به کارت های رورشاخ جهت تعیین Dd .D .W و کیفیت فرم هنجاریابی شده

4- مفهوم فرافکنی

5- پیدایش روانکاوی

6- مفهوم فرافکنی بهنجار

7- تفاوت اساسی فرافکنی بهنجار با فرافکنی مرضی

8- فرافکنی ازنظر امبردان

9- فرافکنی در انواع آزمون‌های روانی

10- مقایسه آزمون‌های فرافکنی با آزمون‌های دیگر

12- آزمون لکه‌های جوهر رورشاخ

13- تاريخچه رورشاخ

14- سبک‌های مختلف تفسیر رورشاخ

15- ویژگیهای کارتهای رورشاخ

16- ویژگی پاسخهای کودکان به آزمون رورشاخ

17- پیشینه تجربي پژوهش (ايراني و خارجي)

18- منابع ايراني و خارجي (منابع با فرمت APA ثبت شده است)

19- 13 مقاله به زبان فارسی

20- جزوات آموزشی رورشاخ

21- جداول کامل رورشاخ

22- جداول و توضیحات هر کارت