راهنمای پرسشنامه شخصیتی نئو 240 - NEO PI-R فرم بلند + اکسل

تاریخ ایجاد :

روانشناسی,تستشخصیت,NEO,نئو,تست روانشناسی,تست نئو,تست, شخصیتی نئو ,(NEO) NEO PI-R ,روان رنجوری ,آزمون نئو ,نئو فرم بلند 240 سئوالی ,برون گرایی, انعطاف پذیری, دلپذیر بودن ,با وجدان بودن ,تست شخصیت نئو ,تست های روانشناسی, تست روانشناسی شخصیت, تست نیو, نیو, تست خودشناسی, تست خودشناسی نئو ,نئو 240 سوالی, Revised NEO Personality Inventory

📄 فرمت فایل : PDF - WORD - EXCEL

📥 حجم پکیج معمولی : 1 مگابایت

📥 حجم پکیج جامع : 6 مگابایت

📄 تعداد فایل پکیج معمولی : 4

📄 تعداد فایل پکیج جامع : 18

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 240

📄 تعداد گزینه ها : 5

🎭 تعداد زیر مقیاس : 30

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

30,000 تومان

 

54,500 تومان

راهنمای پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو 240 - NEO PI-R فرم بلند به همراه فایل اکسل با تفسیر و رسم نمودار

 

پکیج جامع در 99/03/11 اضافه گردید و شامل :

جزوه آموزشی اضافه شد. (پکیج جامع)

فرم های خام پرسشنامه و پاسخنامه اضافه شد. (پکیج جامع)

فرم رسم نمودار اضافه شد. (برای اولین بار در اینترنت) (پکیج جامع)

کلید پرسشنامه شخصیتی نئو 240 - NEO PI-R اضافه شد. (پکیج جامع)

جدول نمره گذاری اضافه شد. (پکیج جامع)

 

معرفی پرسشنامه شخصیتی نئو ـ فرم 240 سوالی (NEO PI-R) (هنجار ایرانی)

 

مجموعه آموزشی پرسشنامه نئو 240 - NEO PI-R (فرم بلند)

 

تست شخصیتی 5 عاملی نئو (NEO)، پنج عامل اصلی شخصیت ( روان رنجوری، برون گرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و با وجدان بودن ) و در هر عامل، شش ویژگی فرعی شکل دهنده آنها را می سنجد. این پرسش نامه دارای 240 ماده یا پرسش است که به کمک آنها می توان به ارزیابی جامعی از چگونگی شخصیت بزرگسالان ( افراد بالاتر از 17 سال )پرداخت. هر ماده یا پرسش با پنج گزینه 1- کاملا مخالفم، 2- مخالفم، 3- نظری ندارم، 4- موافقم و 5- کاملا موافقم پاسخ داده می شوند.

 

این پرسش نامه برای بررسی وضعیت شخصیتی افراد بهنجار کاربرد دارد. گفتنی است که این آزمون ویژگی های شخصیتی بهنجار را در توزیع طبیعی اندازه می گیرد. بیشتر افراد نمره هایی در اندازه متوسط می گیرند و شمار کمی از افراد نمراتی در دو انتهای طیف ( نمره های خیلی بالا یا خیلی پایین )به دست می آورند. نمره های به دست آمده در هر مقیاس با مفاهیم بالا و پایین بیان می شوند. ویژگی های شخصیتی نسبت به سایر افراد سنجیده می شوند تا نسبت به ویژگی های خود فرد.

 

نتایج به دست آمده از آزمون که به صورت نیمرخ یا گزارش تفسیری ارائه می شوند، در پنج سطح: خیلی پایین، پایین، متوسط، بالا و خیلی بالا خلاصه می شوند.

 

با تبین وضعیت فرد در هریک از عوامل پنج گانه، می توان به شرح گسترده ای از شرایط هیجانی، اجتماعی، تجربی، نگرشی و انگیزشی وی دست یافت.

 

 

پکیج معمولی نئو 240 :

1- راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو فرم بلند 240 سوالی

2- ارائه شده به صورت به صورت PDF و WORD

3- روایی و پایایی

4- روش نمره گذاری و تفسیر

5- کلید سوالات

6- منابع

7- جداول نمره گذاری

8- ارائه فرم ها جهت پرینت

 

پکیج جامع نئو 240 :

1- راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی نئو فرم بلند 240 سوالی

2- فایل اکسل با تفسیر و رسم نمودار

3- ارائه شده به صورت به صورت PDF و WORD

4- روایی و پایایی

5- روش نمره گذاری و تفسیر

6- کلید سوالات

7- منابع

8- جداول نمره گذاری

9- ارائه فرم ها جهت پرینت

10- جزوه آموزشی

11- فرم های خام پرسشنامه و پاسخنامه (جدید)

12- فرم رسم نمودار (برای اولین بار در اینترنت)

13- کلید پرسشنامه شخصیتی نئو 240 - NEO PI-R

14- جدول نمره گذاری اضافه شد. 

15- دارای 8 مقاله فارسی