راهنمای پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی زیمرمن و پونز (SRLIS)

تاریخ ایجاد :

یادگیری خود تنظیمی,پرسشنامه یادگیری خود تنظیمی, SRLIS

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 345 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 15

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

5,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی زیمرمن و پونز

زیمرمن یادگیری خودتنظیمی را نوعی از یادگیری که در آن افراد تلاشهای خود را برای فراگیری دانش و مهارت بدون تکیه به معلم و دیگران شخصا شروع کرده و جهت می بخشند تعریف می کند.

خودتنظیمی در یادگیری مشارکت فعال یادگیرنده از نظر رفتاری، انگیزشی، شناختی و فراشناختی در فرآیند یادگیری برای بیشترکردن یادگیری می داند. از نظر او خودتنظیمی افکار و اعمال ایجاد شده ای است که در جهت دستیابی به اهداف قرار دارند.

معرفی پرسشنامه یادگیری خود تنظیمی :

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی توسط زیمرمن و مارتیز-پونز در سال ۱۹۸۶ تدوین شد. زیمرمن و مارتیز-پونز (۱۹۸۶) از طریق مصاحبه با ۸۰ دانش آموز دبیرستانی،۱۴ راهبرد خودتنظیمی در یادگیری را تشخیص دادند بر این اساس پرسشنامه ای دارای ۱۵ گویه تهیه کردند. این مقیاس حداکثر ۱۶۰ امتیاز دارد و به فرم SRLIS  معروف است.

ویژگی های پرسشنامه پادگیری خود تنظیمی :

۱- پایایی و روایی

2- روش نمره گذاری

۳- منابع

4- ارائه شده به صورت PDF و WORD