راهنمای پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36)

تاریخ ایجاد :

کیفیت زندگی,پرسشنامه کیفیت زندگی,پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 485 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 36

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

2,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36)

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی(SF-36) واروشربون ( ۱۹۹۲) شامل۳۶سوال است.

معرفی پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سؤالی (SF-36) :

پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سؤالی (SF-36) مشهورترین و پراستفاده ­ترین ابزار برای سنجش کیفیت زندگی است. پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سؤالی (SF-36) دارای ۳۶ سؤال است و از هشت مقیاس تشکیل‌شده است که هر مقیاس متشکل از ۲ تا ۱۰ ماده است.

 

زیرمقیاس­های این پرسشنامه عبارت‌اند از :

- کارکرد جسمی

- اختلال نقش به خاطر سلامت جسمی

- اختلال نقش به خاطر سلامت هیجانی

- انرژی / خستگی

- بهزیستی هیجانی

- کارکرد اجتماعی

- درد

- سلامت عمومی

 

همچنین از ادغام زیر مقیاس­ها دو زیرمقیاس کلی دیگر به دست می ­آید که عبارت‌اند از :

زیر مقیاس سلامت جسمی: جمع زیرمقیاس‌های کارکرد جسم (PF)، اختلال نقش به خاطر سلامت جسمی (RP)، درد (P)، و سلامت عمومی (GH)

زیرمقیاس سلامت روانی : جمع زیرمقیاس‌های اختلال نقش به خاطر سلامت هیجانی (RE)، انرژی/خستگی (EF) ، بهزیستی هیجانی (EW) و کارکرد اجتماعی (SF)

 

این پرسشنامه شامل :

1- روایی و پایایی

۲- روش نمره گذاری و تفسیر

3- منابع

4- ارائه شده به صورت PDF و WORD