راهنمای پرسشنامه کودک آزاری

تاریخ ایجاد :

کودک آزاری, پرسشنامه کودک آزاری, پرسشنامه زهرا حسین خانی

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 332 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 26

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

راهنمای اجرا و نمره گذاری پرسشنامه کودک آزاری

پرسشنامه كودك آزاری توسط زهرا حسین خانی و همكاران در سال 1392 طراحی گردید. هدف از طراحی پرسشنامه كودك آزاری برآورد میزان كودك آزاری در جامعه ایرانی است.

پس از مطالعه پرسشنامه ­های خارجی در خصوص كودك آزاری و با توجه به حساسیت موضوع كودك آزاری و ارتباط تنگاتنگ آن با شرایط فرهنگی-اجتماعی هر جامعه، نسخه اولیه پرسشنامه بومی كه حاوی 39 سوال تخصصی (حیطه فیزیكی 15 سوال، حیطه روانی 18 سوال و حیطه غفلت 6 سوال) بود تهیه شد. با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران به تعداد 7 سوال به دلیل مناسبت حذف شد. تعداد 12 سوال به دلیل شباهت محتوایی باهم ادغام شدند و پس از ویرایش به 5 سوال تقلیل یافت. یك سوال نیز اضافه شد و در مجموع به تعداد  26 سوال رسید.

 

کودک آزاری :

کودک آزاری مشکل اجتماعی است که زندگی کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد. سازمان جهانی بهداشت کودک آزاری را آسیب و تهدید سلامت جسم و روانی سعادت و رفاه کودک زیر ۱۸ سال به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئولیت دارند می دانند.

 

روایی و پایایی پرسشنامه کودک آزاری در ایران

روایی ابزار جمع آوری داده

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی پرسشنامه کودک آزاری در ایران توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

 

پایایی ابزار جمع آوری داده

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  پایایی پرسشنامه کودک آزاری در ایران از روش آلفای کرونباخ بالای۷۰ صدم  به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

 

این محصول شامل :

1- ارائه شده به صورت PDF و WORD

2- معرفی پرسشنامه

3- روش نمره گذاری و تفسیر

4- روایی و پایایی

5- منبع

6- مبانی نظری