راهنمای مقیاس هیجان خواهی زاکرمن (SSS-V)

تاریخ ایجاد :

مقیاس هیجان خواهی,پرسشنامه هیجان خواهی,پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن,پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS-V),Sensation Seeking Scale-V,SSS-V

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 215 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 40

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS-V)

زاکرمن هیجان خواهی را به این صورت تعریف کرده است : صفتی که ویژگی آن، جستجوی هیجان و تجربه متنوع، تازه، پیچیده و جدید و میل پرداختن به خطرهای بدنی، اجتماعی و مالی به خاطر خود این تجربه‌ها است. وی هیجان‌ خواهی را دارای چهار بعد دانسته است : هیجان خواهی و ماجراجویی؛ تجربه جویی؛ بازداری‌زدایی؛ حساسیت نسبت به یکنواختی. افزون بر این، زاکرمن هیجان خواهی را به عنوان نیاز افراد برای رسیدن به یک سطح بهینه برانگیختگی و حفظ آن توصیف می‌کند. به عقیده زاکرمن، سطح بهینه برانگیختگی افراد هیجان‌طلب، بالاتر از افرادی است که این ویژگی را ندارند.

 

معرفی پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن (SSS-V)

مقیاس هیجان خواهی زاکرمن (SSS-V) توسط زاکرمن، آیزنک و آیزنک در سال ۱۹۷۸ ساخته شده است و معادل انگلیسی آن Sensation Seeking Scale-V است. این مقیاس، ابزار جدیدی است که به منظور استفاده متخصصان و روان‌شناسان در زمینه ارزشیابی صفت هیجان‌خواهی تهیه و تدارک گردیده است. این مقیاس یک توصیف کلی از صفت هیجان‌خواهی با سنجش چهار عامل فرعی (هیجان‌خواهی، تجربه‌طلبی، گریز از بازداری و ملال‌پذیری) را به دست می‌دهد و برای هر یک از عامل‌ها ۱۰ ماده مقیاس در نظر گرفته شده است.

 

این مقیاس شامل ۴۰ ماده دو جزئی است که در هر ماده، یکی از دو جزء، بیان کننده میزان هیجان‌خواهی فرد است و جزء دوم، حالت عکس را دارد.

 

این پرسشنامه شامل :

1- ارائه شده به صورت PDF و WORD

2- روش نمره گذاری و تفسیر

3- روایی و پایایی

4- منابع