راهنمای پرسشنامه هوش هیجانی شوت (41 و 33 سوالی)

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه هوش هیجانی,هوش هیجانی,هوش هیجانی شوت,پرسشنامه هوش هیجانی شوت

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 1.45 مگابایت

📄 تعداد فایل : 6

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : فرم 33 سوالی و فرم 41 سوالی

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

9000 تومان

8,000 تومان

 

مجموعه راهنمای پرسشنامه هوش هیجانی شوت - فرم 33 سوالی (1998)  و فرم تجدید نظر شده 41 سوالی (2004)

پرسشنامه هوش هيجانی شوت یک آزمون 33 سؤالی است که بوسیله شوت و همکاران (1998) بر اساس مدل نظری هوش هیجانی سالوی و مایر (1990) ساخته شده است.

شوت و همکاران با استفاده از تحلیل عامل و تحلیل مولفه‌های اصلی پاسخ 316 آزمودنی به 62 ماده مقیاسی که بر مبنای این مدل ساخته بودند چهار عامل بدست آوردند. 33 ماده‌ای که در عامل اول قرار گرفتند دارای ارزش ویژه 79/10 بود که نشان دهنده مدل مفهومی سالوی ومایر (1990) از هوش هیجانی بودند. عامل دوم تا چهارم به ترتیب ارزش 58/3، 90/2، 53/2 را نشان دادند.

سوالهای آزمون سه مؤلفه از سازه هوش هیجانی شامل تنظیم هیجانها، بهره وری از هیجانها و ارزیابی هیجانها را در مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت از نمره یک (کاملاً مخالف) تا نمره پنج (کاملاً موافق) را می‌سنجد. در این مقیاس حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در زیر مقیاسهای آزمون 33 و 165 است و برای فرد یک نمره کلی هوش هیجانی محاسبه می‌شود. پرسشنامه هوش هيجانی شوت داراي چهار زيرمقياس است.

 

مقیاس هوش هیجانی تجدید نظر شده شوت (MSEIS)

یک پرسشنامه خودسنجی 41 سوالی است که برای سنجش هوش هیجانی خصیصه­ای ساخته شده است (آستین و همکاران، 2004). آزمودنی ­ها به سوالات این مقیاس بر مبنای رتبه ­بندی پنج لیکرت (1- کاملاً موافقم تا 5- کاملاً مخالفم) پاسخ می­دهند. این پرسشنامه در واقع نسخه تجدید نظر شده مقیاس هوش هیجانی شوت و همکاران (1998) است.

این محصول شامل :

1- راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه هوش هیجانی شوت فرم های 33 سوالی و 41 سوالی به صورت PDF و WORD

2- دارای روایی و پایایی

3- مقاله بیس فارسی

4- منابع