راهنمای پرسشنامه نگرش به عشق هندریک

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه نگرش به عشق,نگرش به عشق هندریک,پرسشنامه عشق,آزمون سنجش عشق

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 820 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 3

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 24

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

5,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه نگرش به عشق هندریک

پرسشنامه نگرش به عشق توسط هندریک و هندریک بر پایه الگوی «لی» از عشق در سال 1986 ساخته شده است.

تأیید تحلیل عاملی نشان داده است که ساختار عرضه شده «لی» توانایی کاربرد در فرهنگهای چندگانه را دارد (نتو و همکاران، 2000). پرسشنامه نگرش به عشق حاضر در آغاز دارای 42 گویه بود . اما دومین تجزیه و تحلیل عامل تأییدی به کاهش یک سری از گویه ها منتهی شد که تعداد گویه ها به 24 رسید. پرسشنامه نگرش به عشق از نوع لیکرت است و می تواند ابعاد شش گانه عشق را به صورت کمی و پیوسته نشان دهد. گزینه های این پرسشنامه به صورت چهار گزینه ای از خیلی موافقم تا خیلی مخالفم مشخص شده اند، نمره ای که فرد در هر خرده مقیاس بدست می آورد، بیانگر میزان نگرشی است که نسبت به آن خرده مقیاس دارد. نمره بالا گرایش بالا در خرده مقیاس مربوطه و نمره پایین گرایش اندك را به آن نشان می دهد (پاتو، 138؛ نتو و همکاران، 2000).

 

پرسشنامه نگرش به عشق از شش مولفه به شرح زیر تشكیل شده است :

1- اروس (عشق رمانتیک)

2- لودوس (عشق بازیگرانه)

3- استورگ (عشق دوستانه)

4- پراگما (عشق واقع گرایانه)

5- مانیا (عشق شهوانی)

6- آگاپه (عشق فداکارانه)

 

این پرسشنامه شامل :

1- ارائه شده به صورت PDF و WORD

2- روش نمره گذاری و تفسیر

3- مولفه ها و سوالات مربوطه

4- روایی و پایایی

5- بیس فارسی

6- رفرنس