راهنمای پرسشنامه نقش جنسیتی بم

تاریخ ایجاد :

جنسیتی,پرسشنامه نقش جنسیتی بم

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 541 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 4

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 60

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه نقش جنسیتی بم

ساندرا بم روان شناس در سال 1974  آزمونی تهیه کرد که دو جنسیتی بودن را اندازه گیری می کند. این آزمون شامل 60 صفت یا عبارت توصیفی است.

از پاسخ دهندگان درخواست می شود برای هر مورد نشان بدهند که در مقیاسی از 1 ( هرگز یا تقریبا هرگز درست نیست) تا 7 ( همیشه یا تقریبا همیشه درست است)  آن صفت تا چه حد می تواند آنها را توصیف کند،. از 60 صفت موجود 20 صفت به صورت کلیشه ای زنانه است و 20 صفت به صورت کلیشه ای مردانه و 20 صفت خنثی است. یعنی رفتار وابسته به جنسیت نیست . موارد 1 و 4 و 7 و غیره موارد مردانه هستند و سوالات 2 و 5 و 8 و غیره زنانه و سوالات 3 و 6 و 9 و غیره خنثی هستند. بنابراین خود اتکایی مردانه ، مطیع بودن ویژگی زنانه و مهربانی، ویژگی خنثی محسوب می شود.

 

تعریف مفهومی :

شناخت ماهیت تفاوت های میان زنان و مردان از آغاز آفرینش نوع بشر افراد را مجذوب خود ساخته است. در تمام جوامع انسانی تمایزهای اجتماعی برپایه جنسیت بین زنان و مردان شناخته شده است. مفاهیم و فرآیندهای جنسیتی بر رفتار، افکار، احساسات فردی و تعامل های بین فردی اثر می گذارد و به تعیین ساختارهای اجتماعی کمک می کند و سرانجام تفاوت های جنسیتی را تداوم می بخشد. در واقع جنسیت تاثیر مستقیمی بر افکار و فعالیت افراد دارد و این واقعیت که یک فرد زن است یا مرد هویت اجتماعی و فرصت های اجتماعی او را شکل می دهد.

 

ویژگی پرسشنامه نقش جنسیتی بم :

1- روش نمره گذاری و تفسیر

2- روایی و پایایی

3- منابع

4- بیس مقاله

5- ارائه شده به صورت PDF و WORD