راهنمای پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (گارنفسکی) (CERQ-P)

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان,نظم جویی,نظم جویی شناختی هیجان,تعریف نظم جویی شناختی هیجان

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 1.6 مگابایت

📄 تعداد فایل : 6

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 36

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (گارنفسکی) (CERQ-P)

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان توسط گارنفسکی و همکاران (2001) به‌منظور ارزیابی راهبردهای شناختی که هر فرد بعد از تجربه رخدادهای تهدیدکننده یا استرس‌های زندگی به کار می‌برد ابداع‌شده است.

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان شامل 9 خرده مقیاس است که هرکدام یک راهبرد خاص از راهبردهای شناختی را ارزیابی می‌کند.

 

خرده مقیاس‌ها عبارت‌اند از :

مقصر دانستن خود، مقصر دانستن دیگران، پذیرش رخداد، توجه مجدد برنامه‌ریزی برای چگونگی برخورد با رخداد، توجه مثبت مجدد به مسائل خوشایند به‌جای تفکر درباره آن رخداد واقعی، نشخوار فکری، باز ارزیابی مثبت، رسیدن به یک دورنما (افکار مربوط به نسبی بودن آن رخداد در مقایسه با سایر رخدادها) و مصیبت‌بار تلقی کردن. از میان این راهبردها، راهبردهای مقصر دانستن خود، مقصر دانستن دیگران، نشخوار فکری، مصیبت‌بار تلقی کردن رخداد راهبردهای منفی نظم ­جویی شناختی هیجان هستند و راهبردهای پذیرش، توجه مجدد به برنامه‌ریزی، توجه مثبت مجدد، باز ارزیابی مثبت و رسیدن به یک دورنما راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان را نشان می‌دهند.

نظم جویی شناختی هیجان

تعریف مفهومی : نظم جویی هیجانی به راهبردهایی اطلاق می شود که به منظور کاهش، افزایش یا نگهداشت تجارب هیجانی مورد استفاده قرار می گیرد (گروس، 2001). و به فرایندهایی شناختی اطلاق می شود که اطلاعات برانگیزاننده ی هیجانی را مدیریت می کند (گارنفسکی و همکاران، 2007).

تعریف عملیاتی : در این پژوهش راهبردهای تنظیم هیجان نمره ایی است که فرد از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران بدست آورده است.

 

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان شامل :

1- ارائه شده به صورت PDF و WORD

2- روایی و پایایی

3- روش نمره‌گذاری و تفسیر

4- مؤلفه‌ها

5- رفرنس

6- دو مقاله به‌ عنوان بیس (علمی پژوهشی داخلی و ISI)