راهنمای پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو (TAS-20)

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه ناگویی خلقی, تنظیم هیجانات,پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو,TAS-20

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 510 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 3

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 20

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

 

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو (TAS-20)

پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو (TAS-20) بگبی، پارکر و تیلور، ۱۹۹۴ ؛ مقیاس ناگویی خلقی تورنتو یک آزمون 20 سوالی است و سه زیرمقیاس دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی را شامل می شود.

نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت 5 درجه ای است که از کاملا مخالف تا کاملا موافق سنجیده و بررسی می شود.

مولفه­ های مربوط به پرسشنامه ناگویی خلقی

دشواری در تشخیص احساسات

دشواری در توصیف احساسات

تفکر با جهت گیری خارجی

 

تعریف نارسایی خلقی :

ناگویی خلقی (Alexithymia) واژه­ای است كه اولین بار توسط سیفنوس مطرح شد و عبارت است از ناتوانی در پردازش شناختی اطلاعات هیجانی و تنظیم هیجانات (تیلور، 2000). ناگویی خلقی سازه­ای است چندوجهی متشكل از 1- دشواری در شناسایی احساسات و تمایز بین احساسات و تهیج­های بدنی مربوط به انگیختگی هیجانی، 2-  دشواری در توصیف احساسات برای دیگران، 3- قدرت تجسم محدود كه بر حسب خیال پردازی­ ها مشخص می­شود؛ سبك شناختی عینی (غیر تجسمی)، عملگرا و واقعیت­ مدار یا تفكر عینی. این مشخصه­ ها كه سازه ناگویی خلقی را تشكیل می­دهند بیانگر نقایصی در پردازش شناختی و تنظیم هیجانات می­باشند.

 

افراد مبتلا به ناگویی خلقی (ناگویی هیجانی)، تهییج ­های بدنی بهنجار را بزرگ می­كنند، نشانه­ های بدنی انگیختگی هیجانی را بد تفسیر می­كنند، درماندگی هیجانی را از طریق شكایت­های بدنی نشان می­دهند و در اقدامات درمانی نیز به دنبال درمان نشانه ­های جسمانی هستند. همچنین از دیگر ویژگی­ های مهم این افراد، محدودیت در عملكرد هیجانی، فقر زندگی تخیلی و ناتوانی در دستیابی به كلمات مناسب جهت توصیف هیجان­ها است. ناگویی خلقی به معنای فقدان واژه برای احساسات نیز می­باشد (سالمین، ساریجاروی و آرلا، 1995). ناگویی خلقی معادل دشواری در خودتنظیمی هیجانی یا ناتوانی در پردازش شناختی اطلاعات هیجانی و تنظیم هیجان­ها است (بگبی و تیلور، 2000).

 

ویژگی پرسشنامه ناگویی خلقی :

1- روش نمره گذاری

2- تفسیر و تحلیل

3- پایایی و روایی

4- رفرنس

5- بیس مقاله (یک مقاله فارسی و یک مقاله  ISI)

6- ارائه شده به صورت PDF و WORD