راهنمای پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون (MESSY)

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون,مهارت های اجتماعی,پرسشنامه مهارت های اجتماعی

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 833 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 5

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 56

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون (MESSY)

ایکلسون و همکاران (۱۹۸۳) معتقدند مهارت­های اجتماعی میتواند شامل موارد زیر باشد :

۱- مهارتهای اجتماعی اساسا از طریق یادگیری (بویژه از طریق یادگیری اجتماعی شامل مشاهده، الگوسازی، تمرین و بازخورد) بدست می آیند.

۲- مهارتهای اجتماعی شامل رفتارهای کلامی و غیرکلامی شناخته شده و جدایی پذیر هستند.

۳- مهارتهای اجتماعی شامل توانایی شروع ارتباط مناسب و موثر با دیگران و نیز ارایه پاسخهای مفید و شایسته هستند.

۴- مهارتهای اجتماعی ماهیتی تعاملی دارند و مشتمل بر پاسخهای موثر و مناسب میباشند.

۵- مهارتهای اجتماعی، تقویت اجتماعی مناسب را به دنبال دارند.

۶- انجام مهارت اجتماعی تحت تاثیر ویژگیهای شخصی و محیطی است که مهارت مورد نظر در آن بروز میکند (یعنی ویژگی موقعیت) و عواملی مانند سن، جنسیت، و موقعیت اجتماعی افراد، روی نحوه عملکرد اجتماعی آنها تاثیر میگذارند.

 

معرفی پرسشنامه مهارت­های اجتماعی ماتسون (MESSY)

مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی توسط ماتسون و همکاران در سال ۱۹۸۳ برای سنجش مهارتهای اجتماعی افراد ۴ تا ۱۸ ساله تدوین گردیده است. فرم اولیه این مقیاس دارای ۶۲ عبارت بود که توسط یوسفی و خیر(۱۳۸۱) تحلیل عاملی شده به ۵۶ عبارت کاهش یافت،که مهارتهای اجتماعی افراد را توصیف می کنند. برای پاسخ گویی به آن آزمودنی باید هر عبارت را بخواند و سپس پاسخ خود را بر اساس یک شاخص ۵ درجه ای از نوع لیکرت با دامنه ای از نمره ۱(هرگز/هیچوقت) تا ۵ (همیشه) مشخص نماید.

هدف اصلی پرسشنامه مهارت­های اجتماعی ماتسون، سنجش مهارت های اجتماعی از ابعاد مختلف (مهارت های اجتماعی مناسب، رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، برتری طلبی، اطمینان زیاد به خود داشتن، رابطه با همسالان) است.

 

پرسشنامه مهارت­های اجتماعی ماتسون دارای ۵ مقیاس فرعی در قالب پنج عامل جداگانه به شرح زیر است :

عامل اول؛ مهارت­های اجتماعی مناسب است که رفتارهای اجتماعی از قبیل داشتن ارتباط دیداری با دیگران، مودب بودن، بکار بردن نام دیگران، و اشتیاق به تعامل با دیگران به طریقی مفید و موثر را در بر می­گیرد.

عامل دوم؛ جسارت نامناسب است که رفتارهایی مانند دروغ گفتن، کتک ­کاری، خرده گرفتن بر دیگران، ایجاد صداهای ناهنجار و ناراحت کننده و زیر قول خود زدن را شامل می­شود.

عامل سوم؛ تکانشی عمل کردن و سرکش بودن است که رفتارهایی از قبیل به آسانی عصبانی شدن، یا یک دندگی و لجبازی را در بردارد.

عامل چهارم؛ اطمینان زیاد به خود داشتن است و در بر دارنده رفتارهایی در مورد به خود بالیدن و به دیگران پز دادن، تظاهر به دانستن همه چیز و خود را برتر از دیگران دانستن است.

عامل پنجم؛ حسادت – گوشه­ گیری است که در بردارنده تنهایی و حسادت است.

 

این پرسشنامه شامل :

۱- ارائه شده به صورت PDF و WORD

2- روش نمره گذاری و تفسیر

۳- روایی و پایایی

۴- مولفه­ های پرسشنامه (خرده مقیاس ­ها)

۵- بیس مقاله (دو مقاله فارسی)

6- منابع