راهنمای مقیاس امنیت و لذت اجتماعی

تاریخ ایجاد :

مقیاس امنیت اجتماعی,پرسشنامه مقیاس اجتماعی, پرسشامه مقیاس امنیت و لذت اجتماعی

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 400 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 11

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه مقیاس امنیت و لذت اجتماعی

مقیاس امنیت و لذت اجتماعی دارای 11 گویه و به صورت خودگزارشی است که توسط گیلبرت و همکاران، جهت سنجش احساس امنیت اجتماعی ساخته شده است (گیلبرت و همکاران، 2009).

این مقیاس، تجربه فرد را از درک جهان اجتماعی اش به صورت محیطی امن، صمیمی و پذیرا نشان می دهد. شرکت کنندگان توافق خود را با جملات از طریق مقیاس لیکرت از 1 تا 5 درجه بندی می کنند (تقریبا هرگز تا تقریبا همیشه).

 

این محصول شامل :

1- راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر به صورت PDF و WORD

2- دارای روایی و پایایی

3- مولفه ها و سوالات مرتبط با هر مولفه: ندارد، این مقیاس تک عاملی است

4- دارای رفرنس

5- دارای تعریف مفهومی