راهنمای پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) (فرم والدین)

تاریخ ایجاد :

علائم مرضی کودکان,پرسشنامه علائم مرضی کودکان,دانلود رایگان پرسشنامه علائم مرضی کودکان csi-4,پرسشنامه علائم مرضی کودکان فرم والدین,پرسشنامه علائم مرضی کودکان فرم معلم,تفسیر رایگان تست csi 4,نحوه نمره گذاری پرسشنامه csi 4,پرسشنامه علائم مرضی کودکان pdf,نمره گذاری تست csi 4,تفسیر آزمون csi4
علائم مرضی کودکان,پرسشنامه علائم مرضی کودکان,دانلود رایگان پرسشنامه علائم مرضی کودکان csi-4,پرسشنامه علائم مرضی کودکان فرم والدین,پرسشنامه علائم مرضی کودکان فرم معلم,تفسیر رایگان تست csi 4,نحوه نمره گذاری پرسشنامه csi 4,پرسشنامه علائم مرضی کودکان pdf,نمره گذاری تست csi 4,تفسیر آزمون csi4

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 1 مگابایت

📄 تعداد فایل : 4

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 110

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

15000 تومان

12,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) (فرم والدین)

یک مقیاس درجه‌بندی رفتار است که نخستین بار در سال 1984 توسط گادو و اسپرافکین بر اساس طبقه‌بندی سومین راهنمای آماری اختلال‌های روانی به‌منظور غربال کردن 18 اختلال رفتاری و هیجانی در کودکان 5 تا 12 ساله طراحی‌شده و در سال 1994 با چاپ چهارم راهنمای آماری اختلال‌های روانی مورد تجدیدنظر قرار گرفت و منتشر شد.

پرسشنامه مرضی کودکان دارای دو فرم والد و معلم است.

فرم والد دارای 110 سؤال است که برای 11 گروه عمده و یک گروه اضافی از اختلال‌های رفتاری تنظیم‌شده است.

این اختلال‌ها مشتمل است بر اختلال نارسایی توجه-بیش‌فعالی، اختلال نافرمانی، اختلال سلوک، اختلال اضطراب فراگیر، هراس اجتماعی، اختلال اضطراب جدایی، اختلال وسواس فکری و عملی، هراس خاص، اختلال افسردگی اساسی، اختلال افسرده خویی، اسکیزوفرنی، اختلال رشدی فراگیر، اختلال آسپرگر، تیک‌های صوتی و حرکتی، اختلال استرس پس از سانحه و اختلال‌های دفع (محمد اسماعیل و علی پور، 1381). در یکی از پژوهش‌هایی که توسط گادو و اسپرافکین (1997) انجام گرفت، اعتبار باز آزمایی پرسشنامه مرضی کودک موردبررسی قرار گرفت. نمونه این مطالعه را 75 پسر سنین 6 تا 10 سال تشکیل می‌دادند. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها و همبستگی‌های به‌دست‌آمده از دو بار اجرای پرسش‌نامه مرضی کودکان نشان داد که اعتبار باز آزمایی برای همه طبقه‌های پرسش‌نامه مرضی کودکان در سطح 0001/0 P< معنادار بود.

 

این پرسشنامه شامل :

1- راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر فرم والدین پرسشنامه علائم مرضی کودکان به صورت PDF و WORD

2- روایی و پایایی

3- روش نمره گذاری و تفسیر

4- منابع استفاده شده

5- مولفه ­های پرسشنامه (خرده مقیاس ­ها)

6- بیس مقاله

7- دارای ورقه نمره گذاری