راهنمای پرسشنامه شخصیت گری ویلسون فرم کوتاه

تاریخ ایجاد :

راهنمای پرسشنامه شخصیت گری ویلسون فرم کوتاه

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 580 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 28

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

12000 تومان

10,000 تومان

راهنمای اجرا و نمره گذاری پرسشنامه شخصیت گری ویلسون فرم کوتاه (GWPQ)

پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون (GWPQ) توسط ویلسون، بارت و گری (1989) طراحی شد. این پرسشنامه دارای 28 سؤال است و برای هر یک از شش مؤلفه نظری گری 20 سؤال اختصاص دارد. این شش مؤلفه عبارت‌اند از: روی آوردن، اجتناب فعال، اجتناب منفعل، خاموشی، جنگ و گریز. در این پرسشنامه هر سؤال به صورت بلی، خیر و نمی‌دانم نمره گذاری می‌گردد. (اسلوبودوس کایا و همکاران، 2003).

 

مدل گری ویلسون بیان می‌کند که ساختارهای مختلف مغز، سه سیستم انگیزشی اساسی را راه اندازی می‌کنند که در تعامل با تقویت رفتاری هستند. این سه سیستم عبارت‌اند از :

1- سیستم فعال ساز رفتاری که دارای دو مؤلفه روی آوردن و اجتناب فعال است.

2- سیستم بازداری رفتاری که دارای دو مؤلفه اجتناب منفعل و خاموشی است.

3- سیستم جنگ و گریز که دارای دو مؤلفه جنگ و گریز است (کار و همکاران، 1997).

 

این محصول شامل :

1- ارائه شده به صورت PDF و WORD

2- روش نمره گذاری و تفسیر

3- روایی و پایایی

4- منابع

5- خرده مقیاس ها