راهنمای پرسشنامه شخصیت گری ویلسون فرم بلند

تاریخ ایجاد :

 پرسشنامه شخصیت گری ویلسون فرم بلند,پرسشنامه شخصیت گری ویلسون,پرسشنامه شخصیت گری ویلسون فرم کوتاه و بلند,پرسشنامه شخصیت

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 700 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 3

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 120

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

12000 تومان

10,000 تومان

راهنمای اجرا و نمره گذاری پرسشنامه شخصیت گری ویلسون فرم بلند

پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون (GWPQ) توسط ویلسون، بارت و گری (1989) طراحی شد. این پرسشنامه دارای 120 سؤال است و برای هر یک از شش مؤلفه نظری گری 20 سؤال اختصاص دارد. این شش مؤلفه عبارت‌اند از: روی آوردن، اجتناب فعال، اجتناب منفعل، خاموشی، جنگ و گریز.

در این پرسشنامه هر سؤال به صورت بلی، خیر و نمی‌دانم نمره گذاری می‌گردد.

در ابتدا نظریه گری به عنوان تعدیل کننده نظریه آیزنک در نظر گرفته می‌شد اما اکنون به نظر می‌رسد تئوری دیگری است. نظریه گری در قالب نظریه سیستم‌های مغزی –رفتاری نیز همانند نظریه آیزنک بر وجود ارتباط بین ابعاد شخصیتی و فرایندهای مغزی توجه دارد و جهت تبین تفاوت‌های فردی به نقش عوامل زیستی –عصبی اشاره می‌کند و در این راستا سیستم‌های مغزی /رفتاری، فعالیت، چگونگی استقرار و غلبه آن‌ها را در افراد به عنوان عامل ایجاد کننده تفاوت‌های فردی ر توجه و انتخاب محرک‌ها و بروز رفتار در آن‌ها می‌داند. مدل گری بیان می‌کند که ساختارهای مختلف مغز، سه سیستم انگیزشی اساسی را راه اندازی می‌کنند که در تعامل با تقویت رفتاری هستند. این سه سیستم عبارت‌اند از:

1- سیستم فعال ساز رفتاری که دارای دو مؤلفه روی آوردن و اجتناب فعال است.

2- سیستم بازداری رفتاری که دارای دو مؤلفه اجتناب منفعل و خاموشی است.

3- سیستم جنگ و گریز که دارای دو مؤلفه جنگ و گریز است (کار و همکاران، 1997).

 

این محصول شامل :

1- ارائه شده به صورت PDF و WORD

2- روش تفسیر و نمره گذاری

3- روایی و پایایی

4- منابع

5- خرده مقیاس ها