راهنمای پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر,پرسشنامه ی شخصیتی

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 1 مگابایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 125

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

8000 تومان

5,000 تومان

راهنمای اجرا و نمره گذاری پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر

پرسشنامه شخصیتی برن رویتر جهت بررسی واکنش های آزمودنی در برابر مسائل و پیش آمدهای روزانه زندگی ساخته شده است و از 125 سؤال تشکیل شده است. شش جنبه از ویژگیهای شخصیتی را مورد اندازه گیری قرار می دهد و از 16 سال به بالا کاربرد دارد.

این پرسشنامه برای هر دو جنس قابل اجرا است و از اعتبار و پایایی برخوردار است.

امتیاز دیگری که پرسشنامه شخصیتی برن رویتر دارد، وجود همبستگی های بالایی است که بین مقیاسهای مختلف وجود دارد یعنی میزان هایی که در این پرسشنامه به کار رفته اند مستقل از یکدیگر نیستند و بین خود همبستگی زیادی دارند، روی این اصل می توان درموارد ضروری و کمی وقت به نمره گذاری تعداد کمی از مقیاسها اقدام کرد و مقیاسهای دیگر را از روی آنها برآورد نمود.

 

مقیاسهای مورد اندازه گیری و مفاهیم آنها

تمایلات روان نژندی: رتبه درصدی بالا در این مقیاس نشانگر عصبی بودن فرد و بی ثباتی او از نظر هیجانی می باشد .کسب رتبه درصدی پایین وجود تعادل هیجانی را نشان می دهد.

مقیاس درون گرایی – برون گرایی: اخذ رتبه درصدی بالا تمایل به درون گرایی و رتبه درصدی کم تمایل به برون گرایی را نشان می دهد .

مقیاس اکتفا به خود: افرادی که در این ویژگی رتبه درصدی بالا می آورند کمتر به همدلی ها و تشویق های دیگران توجه میکنند، نظرات سایرین را نادیده می گیرند و ترجیح می دهند که با خود باشند. برعکس آنهائیکه رتبه درصدی پائین کسب می کنند تنهایی را دوست ندارند و به تشویق­ های دیگران اهمیت می دهند و غالباً به دنبال مشاوره هستند.

سلطه گری – سلطه پذیری: رتبه درصدی بالا نشانگر سلطه گری و پائین تمایل به سلطه پذیری را نشان می دهد .

اعتماد به نفس: اخذ رتبه درصدی بالا نشانگر احساس خود کم بینی و داشتن تصور ناخوشایند از خود و خویشتن پنداری منفی می باشد و دریافت نمره کم، سازگاری با محیط و اعتماد به نفس سالم را نشان می دهد

 مقیاس اجتماعی بودن: کسب رتبه بالا تمایل به استقلال طلبی، تنهایی و غیر اجتماعی بودن را نشان می دهد و رتبه کم نشانگر اجتماعی بودن و تمایل به زندگی گروهی است.

 

این محصول شامل :

1- ارائه شده به صورت PDF و WORD

2- مقیاس های مورد اندازه گیری و تعریف آنان

3- روش نمره گذاری و تفسیر

5- درجه بندی نتایج پرسشنامه

6- پاسخنامه

7- كلید تصحیح پرسشنامه شخصیتی برن رویتر

8- منابع

1- آیا از این که نمی توانید با مقررات اجتماعی سازگار شوید ، رنج می برید؟

2- آیا گاه و بی گاه خیالبافی می کنید.

3- آیا عادت دارید ، به جای کمک گرفتن از دیگران ، کارهایتان را خودتان انجام دهید.

4- ایا اتفاق افتاده است که مسیرتان را عوض کنید تا با فردی روبرو نشوید؟

5- آیا می توانید انتقادهای دیگران را بدون ناراحتی تحمل کنید؟

6- آیا گاه و بیگاه به گدا پول می دهید.

7- آیا دوست دارید در جمع کسانی باشید که جوانتر از شما هستند.

8- آیا معمولا خود را بدبخت احساس می کنید.

9- آیا در محیط های ناشناخته ، اگر راهتان را گم کنید ، خیلی ناراحت می شوید.

10- اگر دیگران با عقیده شما مخالفت کنند ، فورا دلسرد می شوید.

11- آیا سعی می کنید عقیده خود را دنبال کنید ، اگر چه احتیاج به مبارزه باشد.

12- آیا معمولا سرخ و سفید می شوید.

13- آیا به ورزش بیشتر از مسائل علمی علاقه دارید.

14- آیا خودتان را یک فرد عصبی می دانید.

15- آیا وقتی در صف ایستاده اید و منتظر نوبت هستید ، اگر کسی بدون رعایت نوبت در جلوی شما بایستد ، اعتراض می کنید.

16- آیا تا به حال سعی کرده اید به زور وارد جایی بشوید یا به حیله متوسل شوید.

17- آیا به طور کلی در مقابل تعریف و سرزنش حساسیت دارید.

18- آیا نسبت به بعضی مسائل حساسیت دارید.

19- آیا وقتی چیزی می خرید چانه می زنید.

20- آیا در مقابل مقامات علمی و اداری خونسردی خود را حفظ می کنید.

21- آیا گاه و بیگاه ، به علت فکر و خیال ، نمی توانید بخوابید؟

22- آیا در اتخاذ تصمیم کند هستید.

23- آیا فکر می کنید یک کار خوب و شخصی می تواند دوری یک دوست را از یادتان ببرد؟

24- آیا از کمرویی رنج می برید.

25- آیا تمایل دارید علت اعمال دیگران را تحلیل کنید.

26- آیا اغلب آماده عصبانی شدن هستید.

27- آیا اغلب سلیقه تان عوض می شود.

28- آیا خیلی پرحرف هستید.

29- آیا گاه و بیگاه حرف سخنران را قطع می کنید یا او را مورد بازخواست قرار می دهید؟

30- اگر بخواهید چیزخریداری شده را دوباره به فروشنده برگردانید ناراحت می شوید.

31- آیا وقتی تنها هستید ، نسبت به زمانی که در اجتماع هستید ، مسائل خیلی خنده دارتر یا خیلی جدی تر به نظرتان می رسد.

32- آیا ترجیح می دهید ، به جای تنها سفر کردن ، با کسی مسافرت کنید که تمام تشریفات را بر عهده می گیرد.

33- آیا دوست دارید ، به جای انجام دادن کارهای مافوق مورد احترام ، کارهای خود را انجام دهید.

34- آیا نظ خود را با نوشتن بهتر از گفتن شرح می دهید.

35- آیا کاری را که مجبور خواهید شد چند سال متوالی به تنهایی انجام دهید ، رد خواهید کرد، (مثلا جنگلبانی).

36- آیا اتفاق افتاده است که برای مساله ای پول از دیگران درخواست کنید.

37- آیا معمولا سعی می کنید از افراد با قدرت دوری کنید.

38- آیا فکر می کنید مصاحبت با مردم بهتر از مطالعه کردن،افکار شما را روشن می کند؟

39- اگر یک کار توهین آمیز برای شما پیش بیاید خیلی ناراحت می شوید.

40- آیا تا به حال با اراده خود اقدام به تشکیل گروه ها یا دسته ها کرده اید.

41- اگر شاهد حادثه ای باشید ، برای کمک کردن عجله می کنید.

42- آیا گاه و بیگاه بدون علت می ترسید.

43- آیا دوست دارید مسوولیت ها را به تنهایی بر عهده بگیرید.

44- آیا برای شما کتاب بهتر از دوست سرگرم کننده است.

45- آیا تا به حال سرگیجه گرفته اید.

46- آیا شوخی های توهین آمیز شمارا ناراحت می کند، ولو این که از حقیقت آن ها اطلاع داشته باشید.

47- آیا وقتی خبر ناگواری می شنوید احتیاج دارید کسی پیش شما باشد.

48- اگر دیگران ، به هنگام کار ، شما را تماشا کنند ناراحت می شوید ، ولو این که کار خود را خوب انجام دهید.

49- آیا معمولا احساس تنهایی می کنید.

50- آیا سعی می کنید از مشاجره دوری کنید.

51- ایا زود رنج هستید.

52- آیا در انجام نقشه های خود سعی می کنید ، به جای کمک گرفتن از دیگران ، خودتان کار کنید.

53- آیا احساس می کنید که اگر دیگران را در شادیهایتان سهیم کنید بیشتر لذت خواهید برد.

54- آیا وقتی با مردم هستید ، معمولا احساس تنهایی می کنید.

55- آیا وقتی چیزی از مردم می گیرید ، در نگهداری آن دقت می کنید.

56- آیا از گفتن مطلبی که دیگران را ناراحت کند خودداری می کنید.

57- آیا به آسانی گریه می کنید.

58- اگر در رستوران غذای خوبی به شما ندهند اعتراض می کنید.

59- ایا در مقابل جمع به سختی حرف می زنید.

60- آیا اتفاق می افتد که نامه ای را قبل از پست کردن ، عوض کنید.

61- آیا دوست دارید شبها تنها باشید.

62- آیا به سادگی دوستان تازه ای پیدا می کنید.

63- اگر در رستوران غذا بخورید ، دوست دارید فرد دیگری غذای شما را سفارش بدهد.

64- آیا در امانت گرفتن چیزی از کسی که او را خوب می شناسید، تردید می کنید.

65- اگر اشتباها به کسی سلام کنید ناراحت می شوید.

66- آیا به سختی می توانید از چنگ یک فروشنده خلاص شوید.

67- آیا گاه و بیگاه از شما مشورت می خواهند.

68- آیا در دنبال کردن هدفی که به آن معتقدید معمولا احساسات دیگران را ندیده می گیرید.

69- آیا می توانید قبل از دیر شدن تصمیم بگیرید.

70- آیا وقتی مریض هستید دوست دارید مورد توجه دوستان قرار بگیرید.

71- آیا معمولا خُلق خود را عوض می کنید.

72- آیا معمولا در این فکر هستید که کمتر از دیگران نباشید.

73- آیا افکار پوچ معمولا فکر شما را مشغول می کند.

74- اگر کاری به کسی بسپارید و به موقع انجام ندهد او را سرزنش می کنید.

75- آیا در مبارزه یا رقابت با حریفی که خیلی قویتر از شماست می توانید از حداکثر توانایی خود بهره بگیرید.

76- آیا تا به حال برای چند نفر سخنرانی کرده اید یا آن ها را سرگرم نموده اید.

77- آیا پیش می آید که از شما سوء استفاده شود.

78- ایا وقتی غمگین هستید کسی را پیدا می کنید که غم شما را از بین ببرد.

79- آیا وقتی مطلبی را به تنهایی مطالعه می کنید بهتر از موقعی که با دیگران درباره آن بحث می کنید می فهمید؟

80- آیا به خودتان اطمینان دارید.

81- آیا به خاطر کاری که انجام می دهید ، دوست دارید از شما تعریف کنند؟

82- آیا حاضر می شوید شانس خود را در معامله ای که عاقبت آن معلوم نیست امتحان کنید.

83- آیا خواسته های شما گاه و بیگاه باید ، بر اثر تماس با افراد موفق ، تحریک شود؟

84- آیا معمولا از مشورت کردن دوری می کنید؟

85- آیا رعایت آداب و رسوم اجتماعی را یکی از جنبه های اصلی زندگی می دانید؟

86- اگر روزی با دوستان خود دورهم باشید، اجازه می دهید که فرد دیگری نوع سرگرمی ها را تعیین کند؟

87- آیا در میهمانی ها یا در مجالس ، دوست دارید افراد شما را معرفی کنند؟

88- اگر به یک جلسه دیرتر از موقع برسید، دوست دارید، به جای این که در ردیف جلو بنشینید در عقب سرپا بایستید؟

89- آیا بیش از اتخاذ یک تصمیم مهم ، دوست دارید نظر افراد زیادی را بدانید.

90- آیا برای کسی که شما را قدرتمند احساس می کند سعی می کنید خود را قدرتمند نشان دهید؟

91- آیا گاهی آن قدر گیج می شوید که نمی دانید چکار می کنید.

92- آیا اتفاق می افتد که ، درباره مساله خاصی با فرد مسنی که برای او احترام می گذاری، مشاجره کنید؟

93- آیا به دشواری می توانید خودتان تصمیم بگیرید؟

94- آیا گاهی ابتکار تحرک دادن به جلسه ای را که خیلی بی روح است به دست می گیرید؟

95- آیا سعی می کنید باکسی که خبرهای دروغ درباره شما شایع می کند، تفاهم ایجاد کنید؟

96- آیا در میهمانی ها یا در مجالس ، در ملاقات با اشخاص مهم تردید می کنید.

97- آیا تماس با هم فکران خود ، محرک خوبی برای شماست؟

98- ایا تماشای تئاتر را به تماشای رقص ترجیح می دهید؟

99- آیا میل دارید در نظرهای سیاسی ، مذهبی و اجتماعی خود قاطع باشید.

100- آیا ترجیح می دهید در لحظه های هیجان انگیز تنها باشید.

101- آیا معمولا ترجیح می دهید که با دیگران باشید.

102- آیا وقتی شما را تعریف می کنند بهتر کار می کنید.

103- آیا به دشواری با افراد ناشناس وارد صحبت می شوید؟

104- آیا ، بدون علت ، از شادی به غم روی می آورید؟

105- آیا از چیزی که به خود شما تعلق دارد، بهتر مواظبت می کنید؟

106- آیا نگران بدبختی های خود هستید؟

107- آیا معمولا سعی می کنید که احساسات خود را مخفی نگهدارید؟

108- آیا می توانید مدت زیادی ، بدون خستگی و تشویق ، به انجام دادن کاری ادامه دهید؟

109- آیا از خواندن یک کتاب همان قدر لذت می برید که درباره آن با دیگران بحث کنید.

110- آیا عادت دارید با غم و اندوه به تنهایی و بدون کمک دیگران روبه رو شوید.

111- آیا در پنج سال گذشته رسما سرپرستی یک گروه را بر عهده گرفته اید؟ (نماینده، کاپیتان، مدیر)؟

112- آیا دوست دارید تصمیمات فوری را به تنهایی اتخاذ کنید؟

113- آیا در گردش علمی ، وقتی هیچ کس مسیر را بلد نیست، اجازه می دهید که فرد دیگری مسوولیت های گروه را بر عهده بگیرد؟

114- آیا وقتی از کوچه عبور می کنید خیال می کنید مردم به شما نگاه می کنند؟

115- آیا اغلب بیش از حد به هیجان می آیید.

116- آیا فردی هستید که به انتقاد کردن از دیگران شهرت دارید.

117- آیا معمولا سعی می کنید مسوولیت های تازه ای بر عهده بگیرید؟

118- آیا در میهمانی های تشریفاتی سعی می کنید در حاشیه قرار بگیرید؟

119- اگر به شما بگویند که چگونه کارتان را انجام دهید خیلی بدتان می آید.

120- آیا ازدواج را یک امر اساسی در خوشبختی فعلی و اینده خود می دانید؟

121- آیا دوست دارید بیشتر با دوستانتان باشید.

122- اگر افراد دور و بر شما آدم های بدی باشند، بازهم خوشبین باقی می مانید؟

123- آیا انضباط موجب ناراحتی شما می شود؟

124- ایا در نظر دیگران شما نسبت به جنس مخالف بی تفاوت هستید؟

125- آیا اطمینان دارید بتوانید حرفی بزنید و بین افراد یک گروه بحث ایجاد کنید.