راهنمای پرسشنامه سلطه گری – انطباق جویی (DA)

تاریخ ایجاد :

انطباق جویی,سلطه گری,پرسشنامه سلطه گری – انطباق جویی, نگرش های سیاسی و اجتماعی,ویژگی های شخصیتی,کارول نول هاسکینز

📄 فرمت فایل : WORD

📥 حجم فایل : 26 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 1

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 37

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه سلطه گری – انطباق جویی (DA)

مقیاس سلطه گری – انطباق جویی (DA) توسط کارول نول هاسکینز درسال 1986 ساخته شده است که از 37 گویه و 2 خرده مقیاس تطابق جویی مربوط به خود و تطابق جویی مربوط به همسر تشکیل شده است.

مقیاس سلطه گری – انطباق جویی به منظور سنجش سلطه گری – تطابق جویی در خانواده ها و در بین زوجین بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد.

تعریف سلطه گری:

سلطه گری یک ویژگی شخصیتی است که نگرش های اجتماعی و سیاسی را پیش بینی می کند و یک مقیاس روانشناختی اجتماعی است که به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. سلطه گری به عنوان یک اندازه گیری از تفاوت های فردی در سطوح تبعیض مبتنی بر گروه مفهوم است. بدین معنی است که این یک ارزیابی فردی برای سلسله مراتب در هر نظام اجتماعی و سلطه بر گروه های پایین تر است. این یک تمایل به ضد عدالت خواهی در داخل و بین گروه است. مفهوم سلطه گری اجتماعی به عنوان یک تفاوت فردی قابل اندازه گیری، محصولی از نظریه سلطه اجتماعی است (سادیانوس، فیلیكیا، 2001).

افرادی که در سلطه گری بالاترین امتیاز را دارند، حفظ و در بسیاری موارد، تفاوت های بین وضعیت اجتماعی گروه های مختلف و همچنین اعضای گروه های مختلف را افزایش می دهند. به طور معمول، آنها غالب، رانده شده، دشوار و پیروان قدرت هستند. افراد بالای سلطه گری نیز گرایشهای گروه سلسله مراتبی را ترجیح می دهند. اغلب افرادی که نمره بالا در سلطه گری دارند، به شدت به اعتقاد به یک "سگ سگ رو میخوره" در جهان پایبند هستند. (لوین، فیدریكو، سیدیانوس و رابینویز، 2002).

 

ویژگی های پرسشنامه سلطه گری – انطباق جویی :

1- روایی و پایایی خارجی و ایرانی

2- روش نمره گذاری و تفسیر

3- مولفه ها

4- منابع

5- ارائه شده به صورت WORD