راهنمای پرسشنامه سرمایه های روانشناختی لوتانز

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه سرمایه های روانشناختی, سرمایه های روانشناختی,روانشناختی

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 2.60 مگابایت

📄 تعداد فایل : 7

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 24

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

5,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه سرمایه های روانشناختی

پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی اولیه توسط لوتانز در سال ۲۰۰۷ با زمینه کاربری در محیط‌های حرفه‌ای طراحی‌شده است و از 4 خرده مقیاس امید، خوش‌بینی، تاب‌آوری و خودکارآمدی تشکیل‌شده است. این پرسشنامه از مقادیر استانداردشده که به‌طور وسیعی برای ساختارهایی که امید، تاب‌آوری، خوش‌بینی و خودکارآمدی را می‌سنجد مورداستفاده قرارگرفته است و قابلیت اعتبار و پایایی این خرده مقیاس‌ها نیز تائید شده است. این پرسشنامه شامل 24 سؤال است که هر خرده مقیاس شامل 6 گویه است.

 

این پرسشنامه شامل :

1- ارائه شده به صورت PDF و WORD

2- روایی و پایایی

3- روش نمره گذاری و تفسیر

4- منابع

5- مولفه­ های پرسشنامه (خرده مقیاس ­ها)

6- بیس مقاله (سه مقاله فارسی و یک مقاله خارجی)