راهنمای پرسشنامه سرمایه اجتماعی

تاریخ ایجاد :

 سرمایه اجتماعی,پرسشنامه سرمایه اجتماعی, حمایت اجتماعی, مشارکت اجتماعی, انسجام اجتماعی, اعتماد اجتماعی, روابط متقابل

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 470 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 46

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

4,000 تومان

راهنمای اجرا و نمره گذاری پرسشنامه سرمایه اجتماعی مبارکی (1384)

 

پرسشنامه سرمایه اجتماعی با هدف ارزیابی سرمایه ­های اجتماعی شامل  مشارکت اجتماعی ( انجمنی و غیر انجمنی) ، 2-اعتماد اجتماعی (بین فردی) ، 3- حمایت اجتماعی (عاطفی یا ابزاری یا مادی و اطلاعاتی) ، 4- روابط متقابل با دیگران (خانواده ، دوستان ، همسایه ، اقوام و اولیای مدرسه) ، 5- انسجام اجتماعی (احساس تعلق به جامعه) در سال 1384 توسط محمد مبارکی ساخته شد.

 

این پرسشنامه 46 سوال دارد و پاسخگویی به سوالات این پرسشنامه بر اساس یک لیکرت 5 درجه ای می باشد. مبارکی (1384) اعتبار، صوری و محتوایی این ابزار توسط متخصصان جامعه شناسی را احراز کرده است.

 

مولفه های پرسشنامه سرمایه های اجتماعی :

- حمایت اجتماعی

- مشارکت اجتماعی

- انسجام اجتماعی

- اعتماد اجتماعی

- روابط متقابل

 

تعریف مفهومی سرمایه های اجتماعی :

رابرت پونتام اعتقاد  دارد که سرمایه اجتماعی وجوه گوناگون سازمان اجتماعی، نظیر اعتماد، هنجارها و شبکه هاست که می توانند با تسهیل اقدامات هماهنگ کارایی جامعه را بهبود بخشند". در مقابل، فوکویاما سرمایه اجتماعی را وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی تعریف می کند که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان شان مجاز است در آن سهیم هستند. از نظر او مشارکت در ارزش ها و هنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، چرا که این ارزش ها ممکن است ارزش های منفی باشد. برعکس، هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می کنند اساسا باید ارزش های منفی باشد. برعکس، هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می کنند اساسا باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد.

 

از دیدگاه بوردیو سرمایه اجتماعی حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه بادوامی از روابط نهادینه شده بین افراد و به عبارت ساده تر عضویت در یک گروه است.

 

این پرسشنامه شامل :

1- ارائه پرسشنامه به صورت PDF و WORD

2- روش نمره گذاری

3- اعتبار و پایایی

4- مولفه ها و سوالات مرتبط با هر مولفه

5- رفرنس

6- تعریف مفهومی