راهنمای پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز (AHI)

تاریخ ایجاد :

سرسختی,پرسشنامه سرسختی,پرسشنامه اهواز,پرسشنامه سرسختی اهواز,سرسختی روانشناختی,پرسشنامه سرسختی رواشناختی اهواز,AHI

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 4 مگابایت

📄 تعداد فایل : 6

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 27

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

3000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز (AHI)

پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز یک مقیاس خودگزارشی مداد کاغذی است که دارای ۲۷ سوال است.

این پرسشنامه به وسیله تحلیل عوامل به وسیله کیامرثی، نجاریان و مهرابی زاده هنرمند (۱۳۷۷) در یک نمونه ۵۲۳ نفری از دانشجویان ساخته شده و سرسختی روانشناختی را مورد سنجش قرار می دهد.

 

تعریف سرسختی روانشناختی

یکی از ویژگی­های شخصیتی که به عنوان تعدیل­ کننده استرس مطرح می­شود، سرسختی روانشناختی است که به معنای طاقت، توانایی و تحمل در موقعیت­های مشکل و سخت است (جعفری و همکاران، ۱۳۸۹). سرسختی در واقع به عملکرد فرد بر اساس ارزیابی شناختی اشاره داشته و شامل سه مولفه « تعهد، کنترل و مبارزه ­جویی» است. شخصی که از تعهد بالایی (نقطه مقابل بیگانگی) برخوردار است، به اهمیت ارزش و معنای این که چه کسی هست و چه فعالیت­هایی انجام می­دهد، پی برده است. افرادی که در مولفه کنترل (نقطه مقابل ناتوانی) قوی هستند، رویدادهای زندگی را قابل پیش­بینی و کنترل می­دانند و بر این باورند که قادرند با تلاش، آنچه را که در اطراف­شان رخ می­دهد، تحت تاثیر قرار دهند. مبارزه ­جویی (نقطه مقابل احساس خطر یا ترس) نیز باور به این موضوع دارد که تغییر و نه ثبات و امنیت، جنبه طبیعی زندگی است (به نقل از آقاجانی و همکاران، ۱۳۹۲).

نتایج پژوهش سوبرامانیان (Subramanian) و همکاران (۲۰۰۹) حاکی از آن است که سرسختی روانشناختی موجب احساس عزت نفس بیشتر در افراد شده و در نهایت مقاومت آنان را در برابر فشارهای روانی افزایش می­دهد. با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده، پرستاران به دلیل مواجهه با فشارهای شغلی و فرایند خدمات رسانی خود، تحت استرس­های شدید منجر شونده به فرسودگی شغلی قرار دارند که می­تواند با اثرات منفی بر نحوه عملکرد آنان همراه باشد. بدون تردید، سلامت روانی و جسمانی پرستاران بخش­های مختلف بیمارستانی، نقش تعیین کننده­ای در میزان رضایت و بهبودی بیماران نیز دارد.

سرسختی روانشناختی در میان عوامل موثر بر مقابله با فشارهای روانی، به عنوان یک ویژگی شخصیتی مقاوم­ ساز، امروزه مورد توجه بوده و بسیاری معتقدند که می­تواند فعالان مشاغل خدماتی و بیمارستانی را در برابر استرس­های ناشی از شغل، مقاوم می­سازد. نتایج مطالعه نریمانی و عباسی (۱۳۹۰) نشانگر رابطه منفی معنادار میان فرسودگی شغلی با سرسختی روانشناختی بوده است. عظیم (۱۳۹۰) نیز در مطالعه خود، سرسختی را پیش­بینی کننده فرسودگی شغلی معرفی می­کند.

 

ویژگی های پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز :

۱- روایی و پایایی

۲- روش نمره گذاری و تفسیر

۳- منابع

۴- مقاله بیس (دو مقاله فارسی)

۵- ارائه شده به صورت PDF و WORD