راهنمای پرسشنامه سرزندگی تحصیلی

تاریخ ایجاد :

راهنمای پرسشنامه سرزندگی تحصیلی

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 1.31 مگابایت

📄 تعداد فایل : 3

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 9

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

8000 تومان

5,000 تومان

راهنمای اجرا و نمره گذاری پرسشنامه سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده

حسین چاری و دهقانی زاده در سال ۱۳۹۱ پرسشنامه سرزندگی تحصیلی را با ۹ گویه با الگوگیری از مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش(2006) که چهار گویه داشت توسعه دادند. برای اجرای اینمقیاس در فرهنگ ایرانی ابتدا یک متخصص رشته روانشناسی و یک متخصص زبان انگلیسی متن سوال های مقیاس را به فارسی ترجمه کردند.

بعد از ترجمه ی گویه های مقیاس مارتین و مارش، تعدادی گویه براساس فرم اصلی مقیاس بازنویسی شدند و در مورد گویه ها از اساتید روانشناسی تربیتی نظرخواهی شد. برای اجرای مقدماتی و رفع نقص ها این گویه ها برروی گروهی از دانش آموزان دبیرستانی شهر مهریز اجرا شد و مورد بازنویسی قرار گرفت و نهایتا ۹ گویه به مرحله نهایی رسیدند.

 

تعریف سرزندگی تحصیلی :

توانایی كه موجب ارتقا سازگاری دانش ­آموزان در شرایط آسیب­ زا، ناملایمی­ ها، مشكلات و استرس میشود، سرزندگی تحصیلی است. سرزندگی تحصیلی، تاب­آوری تحصیلی را در چارچوب زمینه ­ی روانشناسی مثبت منعكس میكند و بنابراین یكی از شاخص­های مهمی است كه بر تربیت و یادگیری ثمربخش و موفقیت­ آمیز تاثیر میگذارد و به تبع آن شایستگی ها، توانایی­ ها و پیشرفت­های علمی را به بار می­ نشاند.

سرزندگی تحصیلی به صورت توانایی دانش­ آموزان برای موفقیت در برخورد با موانع و چالش ­های تحصیلی كه در مسیر زندگی تحصیلی معمول هستند، تعریف شده است (مارتین و ماش، 2008). سرزندگی تحصیلی احتمال شكست و ترك تحصیل را در دانش ­آموزان پایین می­ آورد و رفتارهای سازگارانه در مدرسه همبستگی بالایی دارد. سرزندگی تحصیلی با تاب­ آوری تحصیلی در ارتباط است و دانش ­اموزان دارای این ویژگی نمرات بالاتری در دروس مدرسه كسب میكنند.

 

این محصول شامل :

1- ارائه شده به صورت PDF و WORD

2- روش نمره گذاری و تفسیر

3- دارای پایایی و اعتبار

4- دارای رفرنس

5- مقاله فاسی