راهنمای پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI-6G)

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه سبک هویتی,پرسشنامه سبک هویت برزونسکی,پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI),ISI-6G
پرسشنامه سبک هویتی,پرسشنامه سبک هویت برزونسکی,پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI),ISI-6G

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 1.37 مگابایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 40

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)

 

معرفی پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI)

پرسشنامه ISI به منظور جهت گیری هویت افراد توسط برزونسکی در سال ۱۹۸۹ ساخته و در سال ۱۹۹۲ مورد تجدید نظر قرار گرفت.  پرسشنامه سبک هویت برزونسكي یک مقیاس ۴۰ سؤالی است که ۱۱ سؤال آن مربوط به ریز مقیاس اطلاعاتی، ۹ سؤال آن مربوط به ریز مقیاس هنجاری و ۱۰ سؤال آن مربوط به ریز مقیاس سردرگم یا اجتنابی و ۱۰ سؤال دیگر مربوط به ریز مقیاس تعهد است که برای تحلیل ثانویه استفاده می­شود و یک سبک هویتی محسوب نمی­شود.

مولفه های این پرسشنامه عبارتند از؛ هویت اطلاعاتی، هویت هنجاری؛ هویت سردرگم / اجتنابی، تعهد. پاسخگویی به این سوال ها بر روی یک مقیاس 5 درجه ای نمره گذاری می شود.

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی برای نشان دادن جنبه دیگری از بحران هویت یعنی فرایندهای شناختی درگیر در مقابله و حل مسئله میان افراد در مراحل گوناگون بحران هویت طراحی‌شده است.

 

این پرسشنامه شامل :

1- ارائه شده به صورت PDF و WORD

2- روایی و پایایی

3- روش نمره‌گذاری و تفسیر

4- منبع