راهنمای پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه سبک های یادگیری, پرسشنامه سبک های یادگیری کلب LSI, دانلود رایگان پرسشنامه روانشناسی

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 468 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 12

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

2,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)

 

معرفی پرسشنامه سبک های یادگیری کلب LSI

در چند سال اخیر پرسشنامه سبک های یادگیری کلب در پژوهش‌های روانشناسی پرورشی و یادگیری به‌خصوص برای تشکیل سبک های یادگیری به‌طور مکرر مورداستفاده قرارگرفته است. پرسشنامه سبک‌های یادگیری افراد را در دو بعد تجربه عینی – مفهوم‌سازی انتزاعی و مشاهده تأملی – آزمایشگری فعال، موردسنجش قرار می‌دهد و از ترکیب این ابعاد چهار سبک یادگیری همگرا، واگرا، جذب‌کننده و انطباق یابنده به دست می‌آید.

 

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب از ۱۲ جمله تشکیل‌شده و برای هر جمله چهار گزینه پیشنهادشده است. آزمودنی، پاسخ پیشنهادی را با توجه با نحوه یادگیری خود، از نمره ۱  تا ۴ رتبه‌بندی می‌کند. به‌این‌ترتیب در هر جمله به گزینه‌ای که بیشترین مطابقت را با سبک یادگیری آزمودنی دارد نمره ۴ ، به گزینه‌ای که در حد متوسط با سبک یادگیری آزمودنی مطابقت دارد نمره ۳ ، به گزینه‌ای که در حد ضعیف با سبک یادگیری آزمودنی مطابقت دارد نمره ۲ و به گزینه‌ای که با سبک یادگیری آزمودنی مطابقت ندارد نمره ۱ داده می‌شود.

 

این پرسشنامه شامل :

۱- روایی و پایایی

۲- روش نمره‌گذاری و تفسیر

۳- منابع

۴- ارائه شده به صورت PDF و WORD