راهنمای پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید (RAAS)

تاریخ ایجاد :

سبک دلبستگی,پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان,پرسشنامه سبک های دلبستگی,دلبستگی بزرگسالان,پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید (RAAS),پرسشنامه RAAS

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 546 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 4

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 18

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید (RAAS)

 

دلبستگی عبارت است از پیوند عاطفی عمیقی که با افراد خاص در زندگی خود برقرار میکنیم، طوري که باعث میشود وقتی با آنها تعامل میکنیم، احساس نشاط و شعف کرده و به هنگام استرس از اینکه آنها را در کنار خود داریم، احساس آرامش کنیم.

 

بالبی دلبستگی را چنین توصیف کرده است: « ارتباط روانی پایدار بین دو انسان » به نظر بالبی دلبستگی تا زندگی بزرگسالی ادامه می­باید و انسان­ها در هر سنی که باشند شادترین زمان زندگی­شان زمانی است که مطمئن هستند که کسی را در کنار خود دارند که میتوانند به او تکیه کنند و هنگام مشکلات از او کمک بگیرند.

 

دلبستگی به سیستمی تنظیم کننده اطلاق می شود، و فرض بر این است که این سیستم در درون فرد وجود دارد. هدف آن تنظیم رفتارهایی است که موجب نزدیک شدن و برقراري تماس با فردي است متمایز و حامی که تکیه گاه نامیده می شود. البته هدف این سیستم در فرد وابسته از لحاظ روانی معطوف به ایجاد احساس امنیت است. به نظر بالبی دلبستگی در انسان در یک دوره حساس شکل می گیرد.

 

پژوهشگران در تلاش براي توجیه تفاوتهاي کودکان در زمینه دلبستگی چهار سبک دلبستگی در کودکان تعریف کردند :

۱- دلبستگی ایمن

۲- دلبستگی دوری جو (اجتنابی)

۳- دلبستگی مقاوم

۴- دلبستگی آشفته – سردرگم

 

 

بزرگسالان چهار سبک دلبستگی دارند : ایمن، مضطرب - نگران، اجتنابی - تحقیرکننده و اجتنابی  همراه با ترس.

- سبک دلبستگی ایمن در بزرگسالان مشابه همین سبک در کودکان است.

- سبک دلبستگی مضطرب - نگران در بزرگسالان مشابه سبک دلبستگی مضطرب دوسوگرا در کودکان است.

- سبک دلبستگی اجتنابی – تحقیر کننده و اجتنابی- همراه با ترس که مختص بزرگسالان است، مشابه سبک دلبستگی در کودکان است.

 

معرفی پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید (RAAS) :

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید، شامل خود ارزیابی از مهارتهای ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به  چهره های دلبستگی نزدیک است. و مشتمل بر ۱۸  ماده می باشد که از طریق علامت گذاری روی یک مقیاس 5 درجه ای ( از نوع لیکرت) که از ، به هیچ وجه با خصوصیات من تطابق ندارد: (۱) ، تا کاملاً با خصوصیات من تطابق دارد: (۵) تشکیل می گردد ، سنجیده می شود.

 

این پرسشنامه از سه زیرمقیاس زیر تشکیل می­شود :

وابستگی (D)  : میزانی را که آزمودنی ها به دیگران اعتماد می کنند و به آنها متکی می شوند. به این صورت که آیا در مواقع لزوم قابل دسترسی اند ، اندازه گیری می کند.

نزدیک بودن (C) : میزان آسایش در رابطه با صمیمیت و نزدیکی هیجانی را اندازه گیری می کند.

اضطراب (A) : ترس از داشتن رابطه را می سنجد.

 

این پرسشنامه شامل :

1- پایایی و روایی خارجی و ایرانی

2- روش نمره گذاری و تفسیر

3- منبع

4- بیس مقاله (دو عدد مقاله فارسی)

5- مولفه های پرسشنامه (خرده مقیاس ها)

6- ارائه شده به صورت PDF و WORD