راهنمای پرسشنامه سازگاری اجتماعی دانش آموزان سینها و سینگ

تاریخ ایجاد :

سازگاری اجتماعی,سازگاری هیجانی,سازگاری عاطفی,سازگاری تحصیلی,پرسشنامه سازگاری اجتماعی,پرسشنامه سازگاری اجتماعی سینها و سینگ

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 1 مگابایت

📄 تعداد فایل : 5

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : فرم 55 سوالی و فرم 60 سوالی

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

8,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه سازگاری اجتماعی دانش آموزان سینها و سینگ (AISS) (60 سوالی و 55 سوالی)

پرسشنامه سازگاری اجتماعی دانش آموزان در سال 1993 توسط سینها و سینگ به منظور تعیین سازگاری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی دانش آموزان ساخته شده است.

در ایران قدسی احقر فرم 55 سوالی این مقیاس را در نمونه 3000 نفری از دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی مورد بررسی قرار داده است . پرسشنامه حاضر 55 گویه دارد و نمره گذاری آن به صورت صفر و یک می باشد.   تعریف مفهومی سازگاری اجتماعی :

سازگاری اجتماعی انعکاسی از تعامل فرد با دیگران، رضایت از نقش‌های خود و نحوه ی عملکرد در نقش‌هاست که به احتمال زیاد تحت تأثیر، شخصیت، فرهنگ، و انتظارات خانواده قرار دارد (ویزمن، 1975).    

انجمن روان‌پزشکان آمریکا (1994 نقل از حجاری، 1384) سازگاری اجتماعی را چنین تعریف می‌کند : هماهنگ ساختن رفتار به‌منظور برآورده ساختن نیازهای محیطی که اغلب مستلزم اصلاح تکانه‌ها (momentums)، هیجان‌ها یا نگرش‌ها است.

صدیقی (1380) سازگاری اجتماعی را به‌عنوان جریانی تعریف کرده است که به‌ وسیله آن روابط میان افراد، گروه‌ها و عناصر فرهنگی در وضعیتی رضات‌بخش برقرار باشد. به‌عبارت‌دیگر، روابط میان افراد و گروه‌ها به‌گونه‌ای برقرار باشد که رضایت متقابل آن‌ها را فراهم سازد. بدین ترتیب، سازگاری اجتماعی مکانیزم‌هایی است که توسط آن‌ها یک فرد توانایی تعلق به یک گروه را پیدا می‌کند. به همین علت لازمه سازگاری اجتماعی، بروز تغییراتی در فرد بوده، آن نیز مستلزم یکپارچگی مکانیزم‌هایی است که توسط آن‌ها، گروه یک عضو جدید را می‌پذیرد (یانگ و براون، 2013).

تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی: در این پژوهش سازگاری اجتماعی بر اساس نمره فرد در پرسشنامه سازگاری اجتماعی سینها و سینگ (1993)  کسب می‌کند تعریف می‌شود.

 

مولفه های پرسشنامه سازگاری اجتماعی :

1- سازگاری اجتماعی

2- سازگاری هیجانی

3- سازگاری تحصیلی

 

امكانات پرسشنامه سازگاری اجتماعی :

1- روایی و پایایی

2- روش نمره گذاری و تفسیر

3- رفرنس

4- بیس (دو مقاله فارسی)

5- منابع

6- ارائه شده به صورت PDF و WORD

7- فرم 55 سوالی و فرم 60 سوالی