راهنمای پرسشنامه رفتار خوردن کودکان (CEBI)

تاریخ ایجاد :

رفتار خوردن کودکان,پرسشنامه رفتار خوردن کودکان,پرسشنامه CEBI

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 800 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 3

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 28

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

4,000 تومان

راهنمای اجرا و نمره گذاری پرسشنامه رفتار خوردن کودکان - CBI

پرسشنامه رفتار خوردن کودکان، یک ابزار اندازه گیری گزارشی است که خوردن و مشکلات رفتاری کودکان 2 تا 12 ساله را هنگام صرف غذا می سنجد. این مقیاس 40 ماده دارد. 28 ماده ی آن روی کودک متمرکزند.

 

(یعنی سلایق غذایی، مهارت های حرکتی و تمکین رفتاری کودک را مشخص می کند) و 12 ماده ی آن روی والد و نظام خانواده (یعنی میزان کنترل والدین بر رفتار کودک، شناخت ها و احساس والدین در مورد غذا دادن به فرزند خود و تعاملات اعضای خانواده با یکدیگر را مشخص می کنند.

 

این پرسشنامه بر اساس یک چهارچوب ادراکی از سیستم تبادلی روابط والدین –کودک به وجود آمد. در این طرح 206 مادر که کودکان غیر کلینیکی و 110 مادر که کودکان کلینیکی داشتند، شرکت کردند. نتایج حاصل از بازآزمایی و پایایی درونی این آزمون نشانگر این امر بودند که CEBI دارای ملاک ها لازم برای پایایی است. تفاوت قابل مشاهده بین گروه های کلینیکی و غیر کلینیکی در میانگین کلی مشکلات خوردن دلیل بر اثبات ساختار روایی CEBI می باشد. هدف این پرسشنامه سنجش مشکلات این پرسشنامه بر اساس یک چهارچوب ادراکی از سیستم تبادلی روابط والدین- کودک به وجود آمد. در این طرح 206 مادر که کودکان غیر کلینیکی و 110مادر که کودکان کلینیکی داشتند، شرکت کردند. نتایج حاصل از بازآزمایی و پایایی درونی این آزمون نشانگر این امر بودند که CEBI دارای ملاک ها لازم برای ابزار پایایی است. تفاوت قابل مشاهد بین گروه های کلینیکی و غیر کلینیکی در میانگین کلی مشکلات خوردن دلیل بر اثبات ساختار روایی CEBI می باشد. هدف این پرسشنامه سنجش مشکلات خوردن و حین خوردن در یک گستره پهناور سنی (2 تا 12 سال) و یک گستره پهناور از اختلالات رشدی است.

 

روایی  :

طبق تحقیقی که آرشر، روزنبام و استراینر (1991) جهت تعیین روایی این پرسشنامه انجام دادند ، ساختار روایی CEBI از مقایسه بین نمرات این پرسشنامه در دو گروه کلینیکی و غیر کلینیکی نشات گرفته است. نتایجی که بدست آمد نشان داد که نمره کلی مشکلات خوردن در بین گروه کلینیکی بالاتر از گروه غیر کلینیکی بود. هم چنین این گونه پیش بینی شد که با توجه به شرایطی که سطوح رشد در مقاطع اولیه زندگی در زمینه مهارت های حرکتی و مهارت های رفتاری- اجتماعی دارد، نمرات کودکان کم سن و سال تر (بین 2 تا 6 سال) در مقایسه با کودکان بزرگ تر (بین 7 تا 12سال) ، بیشتر خواهد بود.

 

این پرسشنامه شامل :

1- ارائه شده به صورت PDF و WORD

2- روایی و پایایی

3- روش نمره گذاری و تفسیر

4- تعیین مولفه ها و سوالات آن و نمره گذاری

5- رفرنس

6- بیس فارسی