راهنمای پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

تاریخ ایجاد :

رشد اجتماعی, پرسشنامه رشد اجتماعی,مقیاس رشد اجتماعی وایلند

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 2.12 مگابایت

📄 تعداد فایل : 3

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 117

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

6,000 تومان

راهنمای اجرا و نمره گذاری پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند

مقیاس رشد اجتماعی وایلند با میزان توانایی فرد در بر آوردن نیازهای عملی خود و قبول مسئولیت سر و کار دارد. این مقیاس دارای 117 ماده است.

در هر ماده اطلاعات مورد نیاز نه از طریق موقعیت آزمون بلکه از راه مصاحبه با مطلعین (والدین، پرستار، خواهر یا برادر یا به طور کلی هر فردی که کودک را به خوبی بشناسد) بدست می آید. اساس مقیاس بر این امر استوار است که فرد در زندگی روزمره توانایی چه کارهایی را دارد. ماده­های مقیاس را میتوان به هست حیطه تقسیم کرد: خودیاری عمومی، خودیاری در خوردن، خودیاری در پوشیدن، خود رهبری، مشغولیات، جابجایی، ارتباط و اجتماعی شدن.

 

تعریف رشد اجتماعی

مساله اجتماعی شدن و توانایی تعامل با دیگران به شیوه­ای شایسته و ثمربخش در همه مراحل زندگی اهمیت بسیار دارد. الیوت و گرشام (1993) به عنوان دو نظریه پرداز و محقق برجسته در زمینه مهارت های اجتماعی این مهارتها را اینگونه تعریف میکنند: رفتارهای اکتسابی جامعه پسندی که فرد را قادر میسازد تا انگونه با دیگران در تعامل باشد که واکنشهای مثبت آنان را فراخوانده و از واکنشهای منفی آنها اجتناب ورزد. در واقع میتوان گفت تکامل مراحل رشدی وابسته به مهارت و برتری در مهارتهای اجتماعی است. شاید بتوان گفت رشد اجتماعی را مهمترین جنبه رشد هر شهص تلقی نمود. رشد اجتماعی نه تنها در سازگاری با اطرافیانی که هم اکنون فرد با آنان سروکار دارد، موثر است بلکه در میزان موفقیت شغلی و پیشرفت اجتماعی وی نیز تاثیر دارد.

 

این پرسشنامه شامل :

1- ارائه شده به صورت PDF و WORD

2- روش نمره گذاری و تفسیر

3- منبع

4- روش اجرا