راهنمای پرسشنامه ذهن آگاهی براون و رایان

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه ذهن آگاهی براون و رایان,پرسشنامه ذهن آگاهی,ذهن آگاهی,ذهن آگاهی براون و رایان

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 700 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 4

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 15

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

5,000 تومان

 

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه ذهن آگاهی براون و رایان (MAAS)

پرسشنامه ذهن آگاهی از ۱۵ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش ذهن آگاهی بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت۶ نقطه ای می باشد که از تقریبا همیشه تا تقریبا هرگز امتیازبندی شده است.ذهن آگاهی، تمرکز و توجه فرد بصورت عدم قضاوت یا پذیرش تجربه ای است که در زمان حاضر رخ می دهد (بایر و همکاران، ۲۰۰). ذهن آگاهی را می توان در تقابل با حالاتی مانند اشتغال ذهنی با خاطرات، تخیلات، برنامه ها، یا نگرانی و رفتار خودکار دانست که در آن، توجه بر چیز دیگری متمرکز است.

 

این محصول شامل :

1- راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه به صورت PDF و WORD

2- روایی و پايايی

4- رفرنس ايرانی و خارجی

5- مقاله بيس پرسشنامه ذهن آگاهی