راهنمای پرسشنامه خود شفقت ورزی نف

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه شفقت,آزمون شفقت,شفقت,شفقت ورزی,پرسشنامه خود شفقت ورزی

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 500 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 26

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

راهنمای اجرا و نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه خود شفقت ورزی نف

برای اندازه گیری میزان شفقت به خود از مقیاس شفقت ورزی نف (2003) استفاده می شود. این مقیاس خود گزارشی در سال ۲۰۰۳ توسط نف ساخته شد که دارای ۲۶ ماده است و جنبه های مثبت و منفی سه بعد اصلی خود شفقت ورزی را می سنجد: مهربانی به خود(۵ گویه) در برابر قضاوت در مورد خود(5 گویه)، اشتراكات انسانی (4 گویه) در برابر انزوا(4 گویه) و ذهن آگاهی (4 گویه) در برابر فزون همانندسازی  (4 گویه). پاسخدهی به سوالات به صورت مقیاس لیکرت ۵ درجه ای از تقریبا هرگز تا تقریبا همیشه است. میانگین نمرات این ۶ مؤلفه( با احتساب نمرات معکوس) نمره ی خودشفقت ورزی را به دست می دهد. برای به دست آوردن نمره کلی خودشفقت ورزی باید زیرمقیاس های منفی ( قضاوت خود، انزوا و فزون همانندسازی) آن به طور معکوس نمره گذاری شود.

شرم و سرزنش کردن خود مشکلاتی هستند که اغلب در تمام مشکلات و اختلال‌های روانی می‌توان آنها را مشاهده کرد. درمان مبتنی بر شفقت برای کسانی طراحی شده است که مشکلات سلامت روان آنها با سرزنش کردن و تحقیر کردن خویش ارتباط دارد.

 

این محصول شامل :

1- راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر به صورت PDF و WORD

2- دارای روایی و پایایی

3- دارای رفرنس

4- دارای تعریف مفهومی