راهنمای پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی نوجوان (کنلی، 1989)

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی,خودکارآمدی اجتماعی

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 502 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 3

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 25

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

2,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی نوجوان

 

پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی نوجوان در سال 1989 توسط کنللی به منظور سنجش میزان خودکار آمدی نوجوانان ساخته شد.

این پرسشنامه دارای 25 گویه است که زیر مقیاس هایی همچون قاطعیت اجتماعی، عملکرد در موقعیت های اجتماعی، شرکت در گروه های اجتماعی، جنبه های دوستی و صمیمیت و کمک کردن یا کمک گرفتن را می سنجد.

فایل پرسشنامه خود کارآمدی اجتماعی دارای آموزش نمره گذاری كلی و مولفه­ها، روایی و پایایی، هنجاریابی و روش تحلیل پرسشنامه میباشد.

 

ویژگی های پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی :

1- روایی و پایایی فارسی

2- روش نمره گذاری و تفسیر

3- مقاله بیس (دو مقاله فارسی)

4- مولفه ها

5- منابع

6- ارائه شده به صورت PDF و WORD