راهنمای پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل و توماس نولز (ECI)

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل, پرسشنامه خلاقیت هیجانی,خلاقیت هیجانی,تعریف خلاقیت هیجانی,پرسشنامه هیجان

📄 فرمت فایل : PDF

📥 حجم فایل : 792 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 30

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

2,900 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل و توماس نولز (ECI)

پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل (ECI) را آوریل در سال ۱۹۹۹ به منظور اندازه‌گیری خلاقیت هیجانی در سه بعد آمادگی هیجانی،  نوآوری، کارآیی و اصالت تهیه کرده و ۳۰ پرسش را شامل می‌شود. این پرسشنامه به روش لیكرت درجه بندی شده است.

 

مولفه های پرسشنامه خلاقیت هیجانی :

1- آمادگی

2- نوآوری

3- اثربخشی

4- اصالت

 

تعریف خلاقیت هیجانی :

آوریل و توماس نولز (1991) در سنجش خلاقیت هیجانی چهار ملاک را در نظر گرفته اند :

1) نوآوری : عبارت است از تنوعی از هیجان های معمول و خلق هیجان های جدید که خاص خود فرد است (برای مثال، من ترکیبی از هیجانات را احساس کرده ام که سایر افراد احتمالا هرگز تجربه نکرده اند.

2) اثربخشی : که عبارت است از تناسب هیجان با موقعیت یا سودمندی پیامدهای آن برای فرد یا گروه (برای مثال ، به گونه ای هیجان های خود را تجربه و بیان می کنم که به روابط با دیگران کمک کند).

3) اصالت : عبارت است از بیان صادقانه تجربه ها و ارزش های خود (برای مثال ، واکنش های هیجانی من دقیقا احساسات درونی من را منعکس می کند.

4) آمادگی : عبارت است از درک فرد از هیجان ها و اشتیاق برای کشف هیجان ها (برای مثال، من درباره ی واکنش های هیجانی ام فکر می کنم و سعی می کنم آنها را درک کنم).

 

ویژگی های پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل :

1- ارائه شده به صورت PDF

2- روش نمره گذاری و تفسیر

3- اعتبار و پایایی ایرانی

4- خرده مقیاس ها

5- رفرنس

6- منابع

7- مقاله فارسی