راهنمای پرسشنامه خلاقیت شغلی (JCQ)

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه خلاقیت شغلی,خلاقیت شغلی,ایده,خلاقیت,پرسشنامه خلاقیت شغلی (JCQ)

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 140 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 37

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه خلاقیت شغلی

پرسشنامه خلاقیت شغلی (JCQ) به‌وسیله جزیی و همکاران در سال ۱۳۸۲ در ایران طراحی‌شده است. این پرسشنامه شامل ۳۷ سؤال می‌باشد. در گویه سازی این پرسشنامه منابع معتبر داخلی و خارجی متنوعی به‌کاررفته است. پس از ساختار سازی، مطالعات روان‌سنجی توسط کامکاری، عسکریان و شکر زاده به مدت دو ماه صورت گرفت و از طریق روان‌سنجی تعداد گویه‌ها از ۵۰ به ۳۷ گویه تقلیل پیدا کرد. این پرسشنامه خرده مقیاس ندارد و سوالات آن تنها عامل خلاقیت شغلی را می‌سنجند.

پرسشنامه خلاقیت شغلی شامل ۳۷ سوال می باشد و با هدف ارزیابی خلاقیت شغلی تهیه شده است.

 

روایی سازه این پرسشنامه بر اساس تلفیق چند نظریه صورت گرفته است  مبانی نظری آن به عنوان شهود گرایی و تاکید بر احساس درونی ، کنترل هیجان ها و شیوه کنترل شناختی ،بهره گیری از نظام های فناوری تفکر ، شخصیت خلاق و مبتکر ، نوآوری و سیالی ، تنوع طلبی ، استقلال رای و مقاوم در برابر نفوذ دیگران ، همرنگی با دیگران و انعطاف پذیری ، تعریف شده است .این پرسشنامه دارای روایی سازه بوده و از طریق تحلیل عامل ، با روش عناصر اصلی و شیوه چرخش واریماکس ، مشخص گردیده است . پرسشنامه حاضر فقط یک عامل را اندازه گیری می کند و به راحتی می توان عناصر سازنده خلاقیت را به عنوان عوامل در نظر گرفت، زیرا همبستگی بالایی بین معرفه های پرسشنامه وجود دارد.

 

ویژگی پرسشنامه خلاقیت شغلی :

۱- روایی و پایایی

۲- روش نمره گذاری و تفسیر

۳- منابع

۴- ارائه شده به صورت PDF و WORD