راهنمای پرسشنامه حمایت اجتماعی

تاریخ ایجاد :

حمایت اجتماعی, اجتماعی, پرسشنامه حمایت اجتماعی,حمایت اجتماعی عاطفی,حمایت اجتماعی ابزاری,حمایت اجتماعی اطلاعاتی,حمایت عاطفی

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 927 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 3

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 8 (فرم فارسی و انگلیسی)

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

3000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه حمایت اجتماعی

پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی دارای 8 سوال و دو  مولفه حمایت اطلاعاتی و حمایت عاطفی می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی سنجش حمایت اجتماعی می پردازد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). ضریب آلفای كرونباخ محاسبه شده در پژوهش ( هونگ و همکاران، 2016 ) برای این پرسشنامه بالای 0/7 برآورد شد(اطلاعات تكمیلی داخل فایل).

انواع حمایت اجتماعی

حمایت اجتماعی عاطفی : حمایت عاطفی به معنی در دسترس داشتن فردی برای تكیه كردن و اعتماد داشتن به وی، به هنگام نیاز می­باشد. حمایت اجتاعی عاطفی دربردارنده احساس همدلی، مراقبت و توجه، و علاقه نسبت به یك شخص است. این نوع از حمایت می­تواند شخص را به داشتن احساس راحتی و آسایش، اطمینان، تعلق داشتن و مورد محبت قرار داشتن به هنگام فشار و تنش مجهز نماید.

حمایت اجتماعی ابزاری : حمایت ابزاری به كمك­های مادی، عینی و واقعی دریافت شده توسط یك فرد از سوی دیگران اطلاق میگردد. این نوع حمایت به افراد كمك میكند تا نیازهای روزانه خود را تامین نمایند و شامل عناصری از كمكهای مادی و عینی نظیر قرض دادن پول، كمك در نظافت منزل، حمام رفتن و رانندگی است.

حمایت اجتماعی اطلاعاتی : بدست آوردن اطلاعات ضروری از طریق تعامل های اجتماعی با دیگران را حمایت اجتماعی اطلاعاتی تعریف كرده اند.

 

ویژگی های پرسشنامه حمایت اجتماعی :

1- روش نمره گذاری و تفسیر

2- اعتبار و پایایی

3- رفرنس

4- بیس (مقاله ISI)

5- منابع

6- ارائه شده به صورت PDF و WORD