راهنمای پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه توانمندسازی,پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی,پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 1 مگابایت

📄 تعداد فایل : 3

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 15

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

راهنمای اجرا و نمره گذاری پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان و ابعاد آن (شایستگی، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری، معنی دار ﺑﻮدن و اﻋﺘﻤﺎد) است.

 

تعریف مفهومی توانمندسازی روانشناختی

توانمندی بصورت گسترده به شیوه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از مدیران در محیط كار از توانمندسازی صحبت می كنند و نویسندگان و صاحبنظران مدیریت توانمندی را بعنوان راه حل بسیاری از مشكلات سازمانی توصیه می كنند. توانمندی سال هاست كه در حوزه هایی از قبیل كار اجتماعی ، توسعه مجدد شهری و توسعه خارجی مورد استفاده قرار گرفته است. اما توانمندی چیست؟

فرهنگ انگلیسی آكسفورد كلمه empower را این چنین تعریف كرده است : اعطای قدرت یا اختیار به كسی تا بتواند چیزی را انجام دهد و یا ایجاد این احساس در فرد تا او بتواند كارهای بیشتری را انجام دهد.

در سال های اخیر كاربرد این وا‍‍‍ژه در سازمان ها گسترش یافته بطوریكه بسیاری از نویسندگان از آن بعنوان داروی شفابخش و شعار رایج مدیریتی در اوایل سال های ۱۹۹۰ یاد می كنند. شاكلتون (۱۹۹۵) توانمندی را بعنوان" فلسفه دادن اختیار تصمیم گیری و پاسخگویی بیشتر به افراد زیردست در سازمان "تعریف كرده است.

 

عوامل مؤثر بر توانمند سازی روانشناختی

سه عنصر اساسی كه زمینه تواناسازی را در محیط كار بوجود می آورد عبارتنداز : نگرش،روابط و ساختار سازمانی.

۱- نگرش ها: كاركنان احساس می كنند نه فقط در مورد انجام دادن كار و وظایف خود ، بلكه نسبت به كل سازمان نیز مسئولیت دارند . كارمند امروزی فردی است كه بطور فعال در پی حل مشكلات باشد و برای نحوه انجام امور طرح ریزی و سپس آن ها را به مرحله اجرا درآورد. این همان نگرشی است كه یك كارمند باید نسبت به سازمان خود داشته باشد.

۲- روابط سازمانی: كاركنان همواره بطور گروهی و مستمر بهتر می توانند نسبت به بهبود و عملكرد سازمانشان در جهت دستیابی به سطح بالای بهره وری سازمانی با هم كار كنند . این مهم جز در سایه روابط سالم حاكم بر كار سازمانی میسور نمی باشد.

۳- ساختار سازمان: ساختار یك سازمان مطلوب معمولاً به گونه ای طراحی می شود كه كاركنان در می یابند كه می توانند برای دستیابی به نتایج مورد انتظار مدیرشان و آنچه انجام دادنش لازم و ضروری است، كار كنند نه اینكه صرفاً ادای تكلیف نموده و انتظار پاداش داشته باشند.

 

تركیب هر یك از این عناصر،‌ یك محیط كار توانمند برای كاركنان سازمان بوجود می آورد. در غیر اینصورت تلاش های سازمانی به هدر خواهد رفت. محیط كار توانمند محیطی است كه در آن كاركنان نیروی محركه اصلی هستند. توانا سازی ، ظرفیت های بالقوه ای را برای ارتقای بهره وری سازمان خود از سرچشمه توانایی كاركنانی كه از آن ها استفاده بهینه نمی شود،در اختیار دارد. هر گاه سازمان ها بخواهند در دنیای پیچیده امروزه ادامه حیات دهند این نیروی بالقوه را بایستی مورد استفاده قرار داد. كاركنان توانمند به سازمان و خودشان نفع می رسانند و شغل یا مسیر زندگی خود را بیشتر دارای هدف حس می كنند. و درگیر یآن به بهسازی مستمر در سیستم ها و فرآیند های محل كارخود تبدیل می شوند بنابراین تواناسازی یعنی اینكه كارمند برای اقدام كار، آزادی عمل دارد و در قبال نتایج كار خود مسئول است. در یك كلام ، بهترین مفهوم تواناسازی كاركنان عبارتست از واگذاری مسئولیت به پایین ترین سطوح سازمانی.

 

این پرسشنامه شامل :

۱- ارائه شده به صورت PDF و WORD

2- روایی و پایایی

3- روش نمره گذاری و تفسیر

4- منابع

5- مولفه ­های پرسشنامه (خرده مقیاس­ها)

6- بیس مقاله (یک مقاله فارسی)