راهنمای پرسشنامه تمایز یافتگی خود (DSI)

تاریخ ایجاد :

راهنمای پرسشنامه تمایز یافتگی خود (DSI)

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 496 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 5

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : فرم 46 سوالی و فرم 43 سوالی

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

راهنمای اجرا، تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه تمایز یافتگی خود (DSI) فرم 43 سوال و فرم 46 سوالی

 

تمایز یافتگی خود (DSI) شامل ۴ خرده مقیاس: ۱- واکنش عاطفی، ۲- جایگاه من، ۳- گریز عاطفی، ۴- هم آمیختگی با دیگران است.

۱۱ آیتم خرده مقیاس واکنش پذیری عاطفی بازتاب دهنده درجه ای است که فرد به محرک محیطی با حساسیت بیش از حد یا با تغییر پذیری عاطفی پاسخ می دهد. خرده مقیاس جایگاه من شامل ۱۱ آیتم است که در کنار تعریف واضح حس خود، میزان وفاداری به عقاید شخصی را در زمانی که فرد مجبور به انجام خلاف عقاید خود است، مشخص می کند. خرده مقیاس ۱۲ آیتمی گریز عاطفی نشان دهنده احساس ترس از صمیمت و احساس آسیب پذیری بیش از حد در ارتباط با دیگران است. آیتم های مرتبط با این خرده مقیاس نشان دهنده ترس از روابط صمیمانه، رفتارهای دفاعی مانند عملکرد بیش از حد، فاصله گیری، یا انکار می باشد. سرانجام نسخه ۹ آیتمی هم آمیختگی با دیگران، نشان دهنده درگیری در روابط بیش از حد عاطفی با دیگران می باشد.

ویژگی های فایل پرسشنامه تمایز یافتگی خود :

۱- روایی و پایایی

2- روش نمره گذاری و تفسیر

۳- منابع استفاده شده

۴- مولفه­ های پرسشنامه (خرده مقیاس ­ها)

۵- بیس مقاله (یک مقاله فارسی)

6- ارائه شده به صورت PDF و WORD

7- پرسشنامه تمایز یافتگی خود 46 سوالی

8- پرسشنامه تمایز یافتگی خود 43 سوالی