راهنمای پرسشنامه تكانشگری بارت (BIS-11)

تاریخ ایجاد :

تکانشگری,تکانشگری بارت,تعریف تکانشگری,پرسشنامه تکانشگری,BIS-11

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 367 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 30

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه تكانشگری بارت (BIS-11)

مقیاس تكانشگری بارت  توسط ارنست بارت و همکاران وی در سال 2004  ساخته شده است كه بر پایه نظریه شخصیتی بارت قرار دارد که حاوی 30 سوال میباشد و 3 عامل پرخاشگری (تکانشگری شناختی، تکانشگری حرکتی و بی برنامه گی) را مورد ارزیابی قرار میدهد.

سوالات به صورت چهار گزینه ای از به ندرت تا همیشه درجه بندی شده اند و بیشترین نمره کسب  شده 120 و کمترین نمره نیز 30 خواهد بود.

 

مولفه های مقیاس تکانشگری بارت :

1- تكانشگری شناختی

2- تكانشگری حركتی

3- بی برنامه گی

 

تعریف تكانشگری :

تکانه اصرار و میل شدید به انجام یک عمل در پاسخ به یک محرک ذهنی یا بیرونی است و تکانش گری طیف گسترده ای از رفتارهایی است که روی آن کمتر فکر شده است، به صورت رشد نایافته برای دست یابی به یک پاداش یا لذت بروز می کنند و از خطر بالایی برخوردارند، و پیامدهای ناخواسته قابل توجهی را در پی دارند(ایوندن، 2001)

هر چند نشان دادن نمونه هایی از رفتارهای تکانشی، به نظر ساده می رسد اما تعریف دقیق پدیده تکانشگری دشوار است چرا که اختلاف های بسیاری در تکانشی یا غیرتکانشی خواندن یک رفتار وجود دارد و هم چنین نکته پیچیده رفتارهای تکانشی، تنوع عللی است که می توانند بروز یک رفتار تکانشی را در پی داشته باشند (واکسمن، 2011). برای نمونه فردی که مواد مخدر مصرف می کند ، ممکن است به علت گرایش به رفتارهای خطرپذیری، توجه زیادی به پاداش ها ، بی توجهی به آسیب ها، علاقه به تجربه چیزهای تازه و یا دیگر ویژگی های روان شناختی چنین رفتار تکانشی ای را انجام دهد (زمانی و همکاران، 1393).

 

ویژگی های پرسشنامه تکانشگری بارت :

1- روش نمره گذاری و تفسیر

2- اعتبار و پایایی ایرانی

3- خرده مقیاس ها

4- دارای رفرنس

5- منابع

6- ارائه شده به صورت PDF و WORD