راهنمای پرسشنامه تحمل پریشانی (DTS)

تاریخ ایجاد :

پریشانی، پرسشنامه تحمل پریشانی,DTS,پرسشنامه تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (DTS)

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 516 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 3

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 15

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه تحمل پریشانی (DTS)

تحمل پریشانی، از سازه های معمول برای پژوهش در زمینه بی نظمی عاطفی است. تحمل پریشانی را توانایی فرد در تجربه و تحمل حالات هیجانی منفی تعریف کرده است (سیمونز و گاهر، 2005).

پرسشنامه تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (DTS) یک شاخص خودسنجی تحمل پریشانی هیجانی است که توسط سیونز و گاهر (2005) ساخته شد. این مقیاس دارای 15 ماده و چهار خرده مقیاس به نام های تحمل پریشانی هیجانی، جذب شدن به وسیله هیجانات منفی ، برآورد ذهنی پریشانی، و تنظیم تلاش ها برای تسکین پریشانی است.

 

ویژگی پرسشنامه تحمل پریشانی :

1- روایی و پایایی

2- روش نمره گذاری و تفسیر

3- منابع

4- مقاله فارسی مرتبط

5- ارائه شده به صورت PDF و WORD