راهنمای پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس (AMT)

تاریخ ایجاد :

انگیزش,انگیزشی,پیشرفت,انگیزش پیشرفت,پرسشنامه انگیزش پیشرفت,پرسشنامه هرمنس

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 1.30 مگابایت

📄 تعداد فایل : 8

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 29 سوالی و 39 سوالی

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

8,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس (AMT) - فرم 29 سوالی + فرم تجدید نظر شده 39 سوالی

پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس یکی از رایج‌ترین پرسشنامه‌های مداد و کاغذی برای سنجش نیاز به پیشرفت است. هرمنس (۱۹۷۰) بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی پیشینه پژوهش‌های مربوط به موضوع نیاز به پیشرفت، این پرسشنامه را ساخته است.

پرسشنامه اولیه دارای ۲۹ سوال بود که بر مبنای ده وِیژگی که متمایزکننده افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا از افراد با انگیزش پیشرفت پایین به شرح زیر تهیه گردید. هرمنس برای تهیه مواد پرسشنامه، نه وِیژگی افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا از افراد انگیزش پیشرفت پایین حاصل از پژوهش‌های قبلی را به‌عنوان مبنا برای انتخاب سوال‌ها برگزید.

 

۱- سطح آرزوی بالا

۲- انگیزه قوی برای تحرک به‌سوی بالا

3- مقاومت طولانی در مواجهه با تکالیف یا سطح دشواری متوسط

۴- تمایل به تلاش مجدد در انجام تکالیف نیمه‌تمام

۵- ادراک پویا از زمان، این احساس که امور به‌سرعت روی می‌دهند.

۶- آینده‌نگری

۷- توجه به ملاک شایستگی در انتخاب دوست، همکار و الگو

۸- بازشناسی از طریق عملکرد خوب در کار

۹- کاری را به‌خوبی انجام دادن

۱۰- رفتار ریسک کردن پایین

این ده ویژگی را هرمنس بر مبنای پژوهش‌های قبلی به دست آورده بود و به‌عنوان اساس و راهنما برای انتخاب سوالات برگزید.

 

پرسشنامه نهایی

پس از اجرای آزمایشی و تجزیه‌ و تحلیل سوالات و محاسبه همبستگی یک‌یک سوالات با کل آزمون ۲۹ سوال به‌عنوان پرسشنامه نهایی انگیزه پیشرفت انتخاب شد. لازم به ذکر است که پس از تحلیل سوالات هیچ سوال معناداری در رابطه با ویژگی دهم در پرسشنامه نهایی وارد نشد، لذا پرسشنامه نهایی تنها بر اساس ۹ ویژگی ساخته شد.

سوالات پرسشنامه به‌صورت جملات ناتمام بیان‌شده است. و به دنبال هر جمله چند گزینه داده‌شده است. جهت یکسان‌سازی ارزش سوالات برای هر ۲۹ سوال پرسشنامه ۴ گزینه نوشته شد. این گزینه‌ها به‌حسب اینکه شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم یا کم به زیاد باشد به آن‌ها نمره داده می‌شود.

فرم تجدید نظر شده :

برای سنجش انگيزه پيشرفت از تست هرمنس (1970) که توسط هومن و عسگری (1379) مورد تجدید نظر قرارگرفته استفاده شد. هرمنس (1970) بر مبنای  دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی بیشتر پژوهشهای مربوط به موضوع  نیاز به پیشرفت این پرسشنامه را ساخته است.

این پرسشنامه شامل :

1- ارائه شده به صورت PDF و WORD

2- روش نمره گذاری و تفسیر

3- روایی و پایایی

4- مقالات بیس (3 مقاله فارسی)

5- منابع

6- ارائه فرم 29 سوالی و فرم تجدید نظر شده 39 سوالی