راهنمای پرسشنامه انگیزش تحصیلی گرین (2004)

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه انگیزش تحصیلی, انگیزش تحصیلی,پرسشنامه تحصیلی

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 404 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 23

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

4,000 تومان

راهنمای اجرا و نمره گذاری پرسشنامه انگیزش تحصیلی گرین (2004)

 

پرسشنامه انگیزشی تحصیلی در سال 2004 توسط گرین ساخته شد.  این پرسشنامه عوامل انگیزشی دخیل در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مورد سنجش قرار میدهد.

این پرسشنامه 23 سوالی از نوع پنج گزینه ای است و دانش آموزان بر اساس یک مقیاس لیکرت 5 درجه ای بسیار مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و بسیار موافقم به ماده ها پاسخ می دهند.

 

مولفه های پرسشنامه انگیزش تحصیلی :

- خودکارآمدی

- اهداف تسلط

- ادراک سودمندی تکلیف

 

تعریف مفهومی انگیزش تحصیلی :

بر اساس نظریه دسی و رایان (1985) انگیزش تحصیلی به سه مقوله انگیزش درونی، بیرونی و بی انگیزگی تحصیلی تقسیم میگردد که عبارتند است  از عوامل که شامل عوامل فردی (خودپنداره  تحصیلی و خانوادگی، نگرش دانش آموزان به مدرسه و ادامه تحصیل)، عوامل خانوادگی (چگونگی دخالت والدین در امور تحصیلی فرزندان، میزان اختلافات والدین) و عوامل تعامل با همسالان و پاداش های اجتماعی و عوامل آموزشگاهی (جو کلاس درس،پایه و رشته تحصیلی) میباشند.

 

این پرسشنامه شامل :

1- ارائه شده به صورت PDF - WORD

2- روش نمره گذاری

3- اعتبار و پایایی

4- مولفه ها و سوالات مرتبط با هر مولفه

5- رفرنس

6- تعریف مفهومی