راهنمای پرسشنامه امید تحصیلی

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه امید تحصیلی,امید تحصیلی,مقیاس امید تحصیلی

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 438 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 9

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

4,000 تومان

راهنمای اجرا و نمره گذاری پرسشنامه امید تحصیلی

سهرابی و سامانی (2011) بر مبنای نظریه امید اسنایدر و پرسشنامه امید شوری و اسنایدر مقیاس امید تحصیلی را تهیه و برای جامعه ایرانی انطباق دادند. این مقیاس شامل 9 گویه است که بر مبنای یک طیف مدرج لیکرت 5 نقطه ای (از 1 برای کاملا غلط تا 5 برای کاملا درست) نمره گذاری می شود.

مقیاس امید تحصیلی دو مولفه عاملیت و گذرگاه ها را مورد سنجش قرار می دهد. گویه های نمونه این دو مولفه  به ترتیب عبارتند از "من اهداف تحصیلی زیادی دارم"، "من برای گرفتن نمرات خوب، دنبال راه های مختلفی هستم" . شوری و اسنایدر (2004) روایی همزمان و هم چنین پایایی آلفای کرونباخ ابزار اصلی را که این ابزار با آن مطابقت محتوایی بالایی، مطلوب گزارش کردند. در ایران نیز سهرابی و سامانی (2011) نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی، ساختار عاملی این ابزار را استخراج کردند. هم چنین با محاسبه همبستگی مقیاس امید با ابزارهای نزدیک به آن، روایی همزمان آن احرازشد.

 

مولفه های پرسشنامه امید تحصیلی :

- گذرگاه ها

- عاملیت

 

تعریف مفهومی امید تحصیلی :

از نظر اسنایدر امید فرایندی است که طی آن افراد ابتدا اهداف خود را تعیین میکنند، سپس راهکارهایی برای رسیدن به آن اهداف خلق میکنند  و بعد از آن، انگیزه لازم برای به اجرا درآوردن این راهکارها را ایجاد کرده و در طول مسیر حفظ میکنند، بنابراین امید تحصیلی مربوط به اهداف تحصیلی است که دانش آمور برای خویش برمیگزیند، به راه و مسیرهای دستیابی به این اهداف و همچنین عواملی که باعث میشوند تا دانش آموزان در این راه ثابت قدم بمانند، اشاره دارد.

 

از نظر هانسن، امید تحصیلی عبارت است از اعتقاد دانش آموزان به توانایی های خود برای توسعه استراتژِی های رسیدن به  اهداف و داشتن انگیزه لازم به استفاده از استراتژی و توانایی حفظ سطح بالایی از عاطفه مثبت و همچنین تعهد به استقامت طولانی تر و صرف تلاش بیشتر برای به چالش کشیدن و انجام وظایف درسی، دانش آموزانی که امید تحصیلی بالایی دارند پریشانی و استرس روانی کمتری را تجربه میکنند که این امر به موفقیت تحصیلی آنان بسیار تاثیرگذار است. همچنین این دسته از دانش آموزان قادر به کارگیری استراتژی های مناسبی برای دستیابی به اهداف خود میباشند. دانش آموزانی که امید تحصیلی بالایی دارند هدف والاتری دارند و میدانند چگونه تلاش کنند تا به این هدفها دست یابند.

این پرسشنامه شامل :

1- ارائه شده به صورت PDF و WORD

2- روش نمره گذاری و تفسیر

3- اعتبار و پایایی

4- مولفه ها و سوالات مرتبط با هر مولفه

5- رفرنس

6- تعریف مفهومی