راهنمای پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین (CPQ)

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه زوجین,پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین,الگوهای ارتباطی,پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین (CPQ)

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 517 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 3

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 35

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین (CPQ)

 

پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین (CPQ) توسط کریستنسن و سالاوی (1984) در دانشگاه كاليفرنيا به‌منظور بررسی الگوهای ارتباطی متقابل زوجین طراحی شد.

پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین 35 سؤال دارد و در یک مقیاس نه درجه‌ای از اصلاً امکان ندارد (1) تا خیلی امکان دارد (9) درجه‌بندی‌شده است.

پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین رفتارهای همسران را در طول سه مرحله از تعارض زناشویی شرح داده است.

 

این مراحل عبارت‌اند از :

1- زماني كه در روابط زوجين مشكل ايجاد می‌شود؛ این مرحله دارای 4 سؤال است که پاسخ هریک در مقیاس 9 نقطه‌ای درجه‌بندی‌شده است.

۲- در مدت‌زمانی كه درباره مشكل ارتباطي بحث می‌شود، این مرحله دارای 18 سؤال است.

3- بعد از بحث راجع به مشكل ارتباطي که این قسمت از 13 سؤال تشکیل‌شده است.

 

این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس است مقياس ارتباط سازنده متقابل، مقياس اجتنابي متقابل، مقياس ارتباط توقع/ كناره­گيري. خرده مقیاس توقع/ كناره­ گيري. از دو قسمت تشکیل‌شده است : مرد متوقع/ کناره­ گیر زن و زن متوقع/ کناره ­گیر مرد که در مجموع ۵ نمره از این پرسشنامه بدست می­آید.

 

تعریف مفهومی :

یکی از عوامل بین فردی مؤثر بر رضایت زناشویی، الگوهای ارتباطی زوجین است. اهمیت توجه به الگوهای ارتباطی نه‌تنها بر جهت اثرگذاری آن بر میزان رضایت زناشویی، بلکه تغییر الگوهای ارتباطی در مقایسه با دیگر عوامل تأثیرگذار در ناسازگاری زناشویی مانند ویژگی­های شخصیتی و شرایط اجتماعی و اقتصادی عملی­تر می­باشد.

 

الگوهای ارتباطی می‌توانند میزان رضایت زناشویی را تعیین کنند تا جایی که بیش از ۹۰ درصد زوجین آشفته، این مشکلات را به‌عنوان مسئله اصلی خود می‌دانند. الگوهای ارتباطی معیوب، درک صحیح زوجین را از یکدیگر کاهش داده، باعث می‌شود همسران نتوانند از یکدیگر حمایت کنند، برای ارضای نیاز یکدیگر تلاش کنند و در مورد مسائل تعارض برانگیز، دیدگاه یکدیگر را درک کنند و سرانجام باعث می‌شود مشکلات زناشویی و نارضایتی ایجاد شود. در مقابل الگوهای ارتباطی سالم و سازنده یکی از مهم‌ترین عوامل رضایتمندی زناشویی بشمار میاید.

 

این پرسشنامه شامل :

1- ارائه شده به صورت PDF و WORD

2- روایی و پایایی

3- روش نمره گذاری و تفسیر

4- منابع

5- مولفه­ های پرسشنامه (خرده مقیاس­ ها)

6- بیس مقاله (مقاله فارسی)