راهنمای پرسشنامه افق های زمانی

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه افق های زمانی,افق های زمانی,مقیاس افق های زمانی

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 362 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 40

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

4,000 تومان

راهنمای اجرا و نمره گذاری پرسشنامه افق های زمانی

 

پرسشنامه افق های زمانی بر پایه نظریه انتظار گرایی و تعادل حیاتی خطر پذیری جرالد ج.اس.وایلد در دانشگاه کوتیز کانادا طراحی شده است که به وسیله پاشا شریفی، نجفی زند و ثنایی در سال 1385 به فارسی ترجمه شده است. پرسشنامه دارای 40 سوال است که بر اساس مقیاس لیکرت از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم درجه بندی می شود.

 

مولفه های پرسشنامه افق های زمانی :

- ارزش زمانی آینده

- ارزش زمانی حال

- طرح ریزی برای آینده

- فشار زمانی

 

تعریف مفهومی افق های زمانی :

انتظار گرایی یعنی ارزش ادراک شده هر فرد درباره آینده خود نسبت به زمان حال. یعنی انجام دادن به موقع انتظارات، عملکردها و رفتارهای خاص برای زمان آینده تا شخص استحقاق دریافت مشوق خاصی را پیدا کند. انتظار گرایی راهبردی پیش گیرانه برای کاهش بیماری های وابسته به سبک زندگی، تصادف ها، خشونت در جمعیت است که به وسیله افزایش ادراک شده افراد از آینده استوار می باشد. به این معنی که هر چه ارزش و اهمیت ادراک شده از آینده، نسبت به ارزش و اهمیت ادراک شده از حال نزد شخص بیشتر باشد، انتظار می رود که شخص محتاط تر باشد و به برنامه های مرتبط با سلامت خود بیشتر پایبند باشد.

 

این پرسشنامه شامل :

1- ارائه شده به صورت WORD و PDF

2- روش نمره گذاری و تفسیر

3- اعتبار و پایایی

4- مولفه ها و سوالات مرتبط با هر مولفه

5- رفرنس

6- تعریف مفهومی