راهنمای پرسشنامه اشتیاق تحصیلی پنتریچ

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی پنتریچ, پرسشنامه اشتیاق تحصیلی, اشتیاق تحصیلی, اشتیاق تحصیلی پنتریچ, سنجش اشتیاق تحصیلی

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 424 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 36

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

4000 تومان

3,000 تومان

راهنمای اجرا و نمره گذاری پرسشنامه اشتیاق تحصیلی پنتریچ

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی دانش آموزان از طریق پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری که توسط پنتریچ و همکاران که در سال 1991 ساخته شده است اقتباس شده است.

این مقیاس در مجموع دارای 80 ماده است و 15 خرده آزمون مختلف دارد که متناسب با هدف حاضر که سنجش اشتیاق تحصیلی است خرده آزمون ارزش تکلیف، راهبردهای شناختی و فراشناختی، خرده آزمون تلاش و کمک طلبی  از آن اقتباس شده است که در مجموع 36 سوال از پرسشنامه اصلی تصفیه شد. این پرسشنامه از نوع پنج گزینه ای است و دانش آموزان بر اساس یک مقیاس لیکرت 5 درجه ای کاملا مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کاملا موافقم به ماده ها پاسخ می دهند.

مبانی نظری اشتیاق تحصیلی :

سازه اشتیاق تحصیلی در مدرسه به رفتارهایی که به یادگیری و  پیشرفت تحصیلی مربوط است، اطلاق می شود (پنتریچ، 2003). این مفهوم به کیفیت تلاشی اشاره دارد که دانش آموزان صرف فعالیت های هدفمند آموزشی می کنند تا به صورت مستقیم در دست یابی به نتایج مطلوب نقش داشته باشند (ریچاردسون، لانگ و وودلی ، 2003 به نقل از حجازی ، رستگار ، غلامعلی لواسانی و قربان جهرمی، 1388). اشتیاق تحصیلی سازه ای چند بعدی است که متشکل از مولفه های مختلف رفتاری، شناختی و انگیزشی است (مارتین، 2008؛ آرشا مبالت، جانز، فالو و پاگانی، 2009، مارتین و لیم، 2010). به عقیده لینن برینک و پنتریچ (2003) اشتیاق تحصیلی دارای سه بعد شناختی، انگیزشی و رفتاری است:

الف) اشتیاق تحصیلی شناختی : شامل انواع راهبردهای شناختی و فراشناختی است که توسط دانش آموزان برای یادگیری مورد استفاده قرار می گیرد.

ب) اشتیاق تحصیلی انگیزشی (عاطفی) : شامل سه مولفه احساس، ارزش و عاطفه است . برای مثال این مولفه باورهای دانش آموزان را در این مورد منعکس می کند که چرا دروس و مهارت هایی که یاد می گیرند مفید، مهم و جذاب اند.

ج) اشتیاق تحصیلی رفتاری : شامل رفتارهای قابل مشاهده دانش آموزان در برخورد با تکالیف درسی است و شامل مولفه های تلاش، پایداری و درخواست کمک از دیگران است.

 

این محصول شامل :

1- ارائه شده به صورت PDF و WORD

2- دارای روش نمره گذاری و تفسیر

3- رفرنس

4- اعتبار و پایایی

5- دارای مولفه ها

6- مبانی نظری