راهنمای پرسشنامه احساس تنهایی (UCLA)

تاریخ ایجاد :

 احساس تنهایی,پرسشنامه احساس تنهایی,پرسشنامه احساس تنهایی UCLA

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 291 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 20

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه احساس تنهایی (UCLA)

مقیاس احساس تنهایی UCLA در سال 1980 توسط راسل، پیلاو، و کورتونا در دانشگاه لوس آنجلس کالیفرنیا ساخته شد. نسخه اولیه این آزمون که در سال 1978 توسط راسل، پیلاو، و فرگوسن تهیه شده بود از 20 ماده تشکیل می شد که از میان سوال ها مقیاس 75 سوال سی زن وین (1969) انتخاب شده بودند.

ماده های مقیاس اخیر بر اساس نظر 20 روان شناس در زمینه احساس تنهایی تهیه شده بود که شاهدی از اعتبار محتوایی آزمون است. نحوه بیان یکسان مواد نسخه اول آزمون که احتمال سوگیری در پاسخ دهی و تاثیر جامعه پسندی را پیش می آورد ، سازندگان آن را به تجدید نظر در مقیاس واداشت. نسخه نهایی بر اساس ضرایب همبستگی هر ماده با نمره کلی آزمون که بالاتر از 40 /0 تهیه شد، از 10 ماده با لحن مثبت و 10 ماده با لحن منفی تشکیل می شود. آزمودنی به صورت گزارش فردی ، تطابق هر یک از مواد آزمون را با حالت های خود در مقیاسی 4 گزینه ای، از نوع لیکرت مشخص می کند.

 

ویژگی های پرسشنامه احساس تنهایی :

1- روش نمره گذاری و تفسیر

2- اعتبار و پایایی ایرانی و خارجی

3- دارای خرده مقیاس ها

4- دارای رفرنس

5- منابع

6- ارائه شده به صورت PDF و WORD