پرسشنامه مقیاس نیازهای روان شناختی بنیادی نوجوانان در مدرسه

تاریخ ایجاد :

مقیاس نیازهای روانشناختی,نیازهای روانشناختی,نیازهای روانشناختی بنیادی,مقیاس نیازهای روان شناختی بنیادی نوجوانان در مدرسه

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 600 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 15

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه مقیاس نیازهای روان شناختی بنیادی نوجوانان در مدرسه

مقياس نیازهای روان شناختی بنیادی نوجوانان در مدرسه توسط تیان و همکاران در سال 2013 بر اساس نظریه خود تعیین گری دی سی و رایان براي اندازه­ گيري نيازهاي بنيادي رواني نوجوانان در مدرسه ساخته شد.

مقياس نیازهای روان شناختی بنیادی نوجوانان در مدرسه شامل 15 گویه است و سه خرده مقیاس را در بر می گیرد.  

 

این محصول شامل :

1- راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر مقیاس نیازهای روان شناختی بنیادی نوجوانان در مدرسه به صورت PDF و WORD

2- دارای روایی و پایایی

3- دارای مولفه ها و سوالات مرتبط با هر مولفه

4- دارای رفرنس

5- دارای تعریف مفهومی