راهنمای مقیاس مسئولیت پذیری

تاریخ ایجاد :

مقیاس مسئولیت پذیری,پرسشنامه مسئولیت پذیری,پرسشنامه روانی,نمره گذاری پرسشنامه مسئولیت پذیری گاف

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 493 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 3

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 42

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر مقیاس مسئولیت پذیری

اين مقياس از پرسشنامه روانی کاليفرنيا (CPI) گرفته شده است.  CPI اطلاعات را به شکل الگوهای رفتاری نوعی، احساسات و عقايد، نگرش های فرد در رابطه با مسائل اجتماعی و خانوادگی مورد سوال قرار می دهد.

اين آزمون يک آزمون مداد-کاغذی است که 462 جمله صحيح-غلط دارد و می توان آن را به شکل فردی يا گروهی اجرا کرد. اين آزمون برای سنجش ويژگی های شخصيتی افراد بهنجار بکار گرفته می شود. اين ابزار توسط گاف (1951) با 648 سوال و 15 ويژگی شخصيتی انتشار يافت و در سال 1957 تعداد مقياس های آن به 18 و دوباره در سال 1987 وی مجددا مقياس را مورد تجديد نظر قرار گرفت و تعداد سوالات آن به 462 کاهش و عوامل آن به 20 افزايش يافت.

اين مقياس برای سنجش افراد بالای 12 سال ساخته شده است و هر مقياس دارای42 ماده می باشد. در پژوهش حاضر از خرده مقياس مسئوليت پذيری مقياس شخصيتی کاليفرنيا برای سنجش متغير مسئوليت پذيری استفاده شد. اين مقياس به منظور سنجش ويژگی هايی مانند وظيفه شناسی، مسئوليت پذيری، قابليت اعتماد، عمل کردن بر اساس نظم و مقررات و اعتقاد بر ضرورت تسلط عقل و دليل بر زندگی را می سنجد. اين قبيل افراد پيامدهای رفتار خود را می پذيرند، قابل اعتماد واطمينان هستند، نسبت به ساختار اجتماعی بزرگتر احساس تعهد می کنند و امين و درستکارند.

 

مسئولیت یا مسئولیت پذیری به تنهایی، اشاره به حس وظیفه شناسی، پاسخگو بودن و تعهد دارد. واژه مسئولیت در رشته‌های فلسفه، جامعه شناسی، حقوق و روان شناسی به کار رفته است. در این رابطه جان استوارت میل، از فیلسوفانی است که در مقاله خود با عنوان "در مورد آزادی " از این واژه استفاده کرده است و در ادامه ماکس وبر با مطرح کردن واژه "اخلاق مسئولیت " زمینه ورود این واژه به جامعه شناسی را فراهم نمود.

 

در یک دسته بندی کلی می‌توان مسئولیت پذیری را به انواع زیر تقسیم کرد :

1- مسئولیت پذیری در قبال خود

2- مسئولیت پذیری در برابر دیگران

3- مسئولیت پذیری در برابر طبیعت و محیط زیست

4- مسئولیت پذیری در برابر خدا

 

این پرسشنامه شامل :

۱- ارائه شده به صورت PDF و WORD

2- روش نمره گذاری و تفسیر

3- روایی و پایایی

4- منابع

5- دارای مقاله بیس